Valbyløberne

Nok den hyggeligste løbeklub i København

Foreningen

Vi er en forening med en bestyrelse der er nedsat på vores årlige generalforsamling. Vi arbejder frivilligt for at skabe en hyggelig og social klub, hvor vi passer på hinanden og får en masse motion. Vi holder forskellige sociale arrangementer i løbet af året – blandt andet en sommer og vinterfest. Og så deltager vi i så mange løb som klubbens medlemmer har interesse i og overskud til. Vores trænere er også frivillige, og deltager løbende i trænerkurser og videreuddannelse hos DGI til glæde og gavn for medlemmerne. Udover opvarmning og træning planlægger vi også sammen med trænerne, målrettet træning op til forskellige løb som fx CPH Half, Hannoverløbet, Eremitageløbet, DAC arkitekturløb mm.

VORES FORMÅL
Foreningens formål er at tilbyde og udvikle interesse og mulighed for løb og motion i samvær med andre. Og at arrangere og deltage i løb der understøtter socialt samvær.

Bestyrelsen 2023

Vi er en frivillig forening med en bestyrelse der er valgt på foreningens årlige generalforsamling. Vi mødes ca. hver 5.uge og planlægger kommende begivenheder, diskuterer træningstilbud, arrangerer fester, finder på nye tiltage, og sørger for udsendelse af nyhedsbrev og øvrig kommunikation fra klubben til medlemmerne.

Forperson: Karin Hansen

kasserer:
Christian Bukh

Rikke Laumann

Mette Kaarup Andersen

Egil Ussing

Suppleant:
Sarah Bech

Suppleant: Karsten Jakobsen

MEDLEMSKAB OG KONTINGENT
Som medlem af Valbyløberne betaler du kontingent 2 gange om året á 350,-. I alt 700,- om året. Du er velkommen til at løbe med et par gange inden du melder dig ind.

Rul til toppen