Deltagere: Bibi, Christian, Line, Lene, Lars, Camilla
Afbud: Kirsten
Referent: Camilla

Siden sidst v. alle  

  • Referat fra sidste møde godkendt og lægges på hjemmesiden.
  • Scleroseforeningen i Valby vil gerne samarbejde om et arrangement gå/løb (i august). I første omgang mødes Bibi og Line med foreningen for at høre hvad det indebærer. Vi må prioritere samarbejdet omkring Ironman og kan ikke tilbyde frivillige til andre arr. i august. .
  • Vi har fået en henvendelse fra instruktøren til løbedokumentaren ”Den Perfekte Mand” om vi har interesse i at dele den med Valbyløberne. Vi siger ok til at de bruger vores FB side til opslaget. Bibi giver beskeden videre.
  • Ligeledes har der været henvendelse fra en kandidatgruppe vedr. interview omhandlende spiro-meter for sportsfolk. Vi siger ok til at de bruger vores FB side til opslaget. Bibi giver besked videre.
  • Evaluering på medlemsmøde: ”skader og forbyggelse” med Lars Røpke. Fint fremmøde på 42 Valbyløbere. Foredraget var så alle kunne være med og relevante emner.
  • Tøjaften hos Intersport. 15 fremmødte Valbyløbere.
  • Status på tøj til trænerne er det blevet besluttet at de får en vest. Dem der får er Marianne K, Erik, Bibi, Christian, Liz, Samir, Sanne og Janne. Christian er tovholder på bestilling/levering – meget gerne her i 2016.
  • Der er blevet foreslået tøjindsamling til Ghana, men vi vil hellere støtte lokalt såsom til flygtningene på Ottiliavej. Helle Thorsen vil gerne stå for indsamlingen.

Medlemsstatus + økonomi v. Lene

Vi er pt. 113 betalende medlemmer, Lene laver sidste rykker for medlemmer i restance. Balance + saldo blev gennemgået, ligesom kassebeholdningen.

Etape KBH 2017 samarbejde + evt. træningsaftener – v. Bibi, Christian & Kirsten

Etape KBH 2017 ligger den 19.-23. juni (uge 25). Vi har sagt ja til at hjælpe på ruterne onsdag og fredag.

Fredag vil der være afslutning inde i byen og falder uheldigt sammen med Skt. Hans aften – det kan give udfordringer at samle 30 hjælpere/vejvisere.

På evalueringsmødet blev der foreslået at lave noget fællestræning med Etape KBH en gang om mdr. med hjælp fra andre trænere fra FIF. Vi vil foreslå at fællestræningen i Valbyløbernes regi kan være tirsdag den 4/4-17.

Træningstilbud 2017 – herunder drøfte mail fra Marianne K. v. alle

Marianne har efterspurgt hjælpetrænere til begynderholdet, men ingen har meldt sig. Som det ser ud nu, vil der ikke være et begynderhold/træning fra årsskiftet.

Lene & Kirsten mødes med Marianne og Erik, som opfølgning på Mariannes henvendelse.

Hjemmeside – herunder status efter virusangreb v. Bibi

Hjemmesiden er blevet fixet efter et virusangreb.

Julefest – update v. Camilla & Kirsten

Pt. Cirka 15 tilmeldte, gøre lidt mere reklame for festen. Juleudvalget har haft et møde.

Næste møde d. 5. december 2016 hos Christian kl. 19.