Deltagere: Christian, Line, Lars, Kirsten
Afbud: Bibi, Camilla, Lene
Referat: Kirsten

Godkendelse af referat v. alle

Enkelte tilpasninger foretaget

Siden sidst v. alle

 • Scleroseforeningen – Bibi og Line deltager i møde om samarbejde d. 19/1 kl. 13. Vi er ikke interesseret i aktivitet i august.
 • Julefest afviklet med rekorddeltager antal på 38 – alle var glade og klubtilskud er på ca. 60 kr. pr. prs.
 • Trænermøder med Marianne og Erik gennemført af Lene og Kirsten. Referat sendt til bestyrelsen.

Medlemsstatus + økonomi

Medlemsliste er opdateret og alle restancer er rykket

Aktiviteter 2017 v. alle

 • Vi arbejder i træningsweekend for alle medlemmer i foråret – Kirsten udarbejder forslag
 • Hannover skal hvile i sig selv, uden planlagt klubtilskud. Der udsendes info til alle medlemmer om tilmelding.
 • Frederiksberg Stafetten: Vi drøftede muligheden for at gøre det til et klub. arr. med fuldt tilskud. Besluttes i forbindelse med budget 2017.
 • Etape KBH, torsdagen kunne være en klubtur/arr. med delvist tilskud med max deltager antal og løb i klubtrøje.
 • Vi drøftede muligheden for at skifte tøjmærke og gå fra Newline til Nike, der er i bedre kvalitet og mere fleksible muligheder for str.
 • Valencia undersøges som mulighed for efterårsklub tur a´la Hannover. Bibi laver oplæg.
 • DGI workshops tilbydes trænergruppen + bestyrelse – Kirsten udsender
 • Etape KBH og vores hjælpetjans – der er bekymring for fredagen der falder sammen med Skt Hans Aften. Vi er varslet at skulle stille med 30 hjælpere. Vi melder retur til DGI om vores bekymring og opfordre til at alle klubber deles om dagen. Action Kirsten

Medlemsinfo v. alle

Vi skal inden jul sende medlemsinfo ud om Hannover, generalforsamling, medlemsweekend, jul og nytårsløb

Generalforsamling 2017

Bliver d. 6. marts i Valby Kulturhus kl. 17.30. Line booker lokaler og vi spiser i stuen som altid.     Bibi & Lene er på valg

Hjemmeside

Billedarkivet er stadig noget vi skal arbejde med – gik i stå i forbindelse med virusangrebet.

Mobilpay

Ny kode bestilt – Kirsten tager action på løsning inden nytår

Eventuelt v. alle – herunder næste møde

Der er kommet forslag om at vi har æresmedlem – vi opfordre til at forslaget stilles på GF.

Næste møde onsdag d. 11. januar kl 18.30 hos Kirsten