Deltagere:  Anders, Ann, Christian, Elisabeth, Gittemay, Pia & Kirsten

Referat: Kirsten

Bordet rundt, velkommen til de nye i bestyrelsen.

Vi konstituerede os, med Elisabeth som kasserer, Kirsten som formand.

Godkendelse af referat v. alle

Enkelte tilpasninger foretaget.  

Siden sidst v. alle

  • Generalforsamling – der kom forslag om at vi fejre Valbyløbernes 10 års jubilæum i 2020. Anders mener der muligvis er mulighed for at søge penge via paragraf 18 i Valby Lokaludvalg
  • Henvendelse fra Walk & Run i september – Kirsten takker nej i denne omgang. Det falder sammen med CPH Half.
  • En træningsdag planlægges og vi arbejder i en træningsweekend d. 21. + 22. september. Action Gittemay/Pia/Kirsten 

Foreningspulje v. Christian & Kirsten

Forløbet genstartes og trænerne inviteres. Henrik DGI accepterer at vi først starter efter sommer.  

Fordeling af opgaver og kommende aktiviteter

  • Hjemmesiden, Anders overtager ansvaret og har overlevering med Bibi
  • Indgående mail via hjemmesiden, Ann varetager disse henvendelser
  • Foreinglet, administrator, Elisabeth overtager ansvaret og får overlevering fra Bibi.
  • Runde fødselsdage, varetages forsat af Christian
  • En træningsdag planlægges og vi arbejder i træningsweekend d. 21. + 22. september. Action Gittemay/Pia/Kirsten
  • Sommerfest, festudvalg Pia m backup Kirsten

Eventuelt v. alle – herunder næste møde

Næste møde onsdag d. 15/5 kl. 19.30 hos Christian – sommermøde d. 26/6 hos Anders