Deltagere: Bibi, Camilla, Christian, Elisabeth, Line, Lars, Kirsten
Referat: Kirsten

Godkendelse af referat v. alle
Enkelte tilpasninger foretaget.

Siden sidst v. alle

  • Arre´ tilbyder personlig træning. Det markedsføres på hjemmesiden, så interesserede selv tager
    kontakt.
  • Julegløgg var en succes med stor tilslutning på ca. 50 medlemmer
  • Henvendelse fra Lene D – Bibi har svaret efter kontakt til Erik
  • Træningen i julen/nytår var godt besøg
  • Træningstilbud med gå-hold er startet op fra nytår – der ganghold tirsdag/lørdag samtidig m løb.

Etape KBH

Valbyløberne skal hjælpe mandag og torsdag. Træningen aflyses torsdag
Der ændret honorar + et start.nr. til valgfri etape til de der melder sig som frivillig.
Vi sender allerede nu info til alle medlemmer med opfordring til at melde sig.

Royal Run

Kick-off aften m. foredrag onsdag d. 21/2 i Prøvehallen.
I forbindelse m Royal Run tilbydes vi medlemsforedrag ”motivation g løbeglæder” – hvordan bevares
løbeglæden når målet er nået. Facebook seminar 3 timer hos DGI. Trænerkursus ikke planlagt
Der bliver markedsføring via FB og forhåbentlig i Lokalavisen/Valbybladet – DGI sender pressemeddelelse.

Hannover

I alt 32 deltager – hvilket passer præcis m antallet af biler. Der er bestilt afbestillingsforsikring på én bil, hvis nu…Nyt hotel i 2018 er InterCityHotel.

Intersport – ny samarbejdspartner?
Vi ønsker forsat samarbejde med butik tæt på Valby. Der skal findes løsning på skabelon + tryk af bluser
Intersport – Christian kontakter vedr. skabelon
FA Sport – Bibi kontakter vedr. tryk
Løberen – Kirsten kontakter
Toftegårds tryk – Line kontakter
Sportsmaster – Line kontakter

Generalforsamling herunder, Budget, regnskab, beretning, valg/genvalg o.a.

Vi gennemgik budget/regnskab – herunder aktiviteter i 2018.
Beretningen beskriver de aktiviteter hvor flest medlemmer har deltaget. Hannover, træningsweekend,
Frederiksberg Stafetten, Etape KBH, Knuthenborg, CPH Half, Møns klint.
Fremtidsplaner/aktiviteter: Royal Run 21. maj. Frederiksberg Stafetten d. 12/6. Scleroseløbet dato?
Løbeweekend/dagsture
Årets Valbyløber – vi sammensætter en jury med repræsentanter bredt fra holdene

Eventuelt v. alle – herunder næste møde

Vi planlagde hvilke emner vi har på næste gang.
Næste møde mandag d. 26. februar hos kl. 18.30 hos Bibi