Onsdag d. 22.januar hos Pia, Bredahlsvej 20, 3..

Tilstede: Christian, Ann, Elisabeth, Anders og Pia Afbud: Kirsten. Referent: Anders.

DAGSORDEN

  1. Godkendelse af referat fra sidst v. alle
  2. Opfølgning på opgaver v. alle
  3. Status på træningsplan og nye hold.
  4. Indkaldelse til generalforsamling
  5. Regnskab og budget.
  6. Næste møde
  7. Evt.

AD.1. GODKENDELSE AF REFERAT.

Referat fra sidste møde blev godkendt.

AD.2. OPFØLGNING PÅ OPGAVER

Arrangementet med Christina Extreme: DGI´s tilbud om markedsføring så dyrt, at vore samlede udgifter vil blive over 10.000 kr. (foredrag, transport, leje af sal og annoncering).  Christian tager kontakt til DGI for at få et nyt tilbud. Billetpris: 200 kr. for ikke-medlemmer og 150 for medlemmer.

Royal Run træning: Aflyst pga. manglende træner-ressourcer.

Bakketræning: Ann og Pia tilbyder sig som hjælpere 10.6. DGI har lejet lokale i Kulturhuset.

AD. 3:STATUS PÅ TRÆNINGSPLAN OG NYE HOLD

Det fungerer fint med mange deltagere til træningen. Hold Slow-Fox har ingen træningsplan og løber kun tirsdag. Sæsonstop 30.juni, opstart til CHP-Half 11.8.

Fotos: der mangler enkelte fotos af trænerne i det orange outfit, så Ann rykker på næste trænermøde.

AD. 4:INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 16. MARTS KL. 18.

Dirigent og referent: Christian kontakter potentielle kandidater

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: Det undersøges, om der bliver ledige poster.

Indkaldelse: som sidste år med 10.3. som tilmeldingsfrist. Den lægges på hjemmesiden og sendes desuden direkte til medlemmerne.

Let måltid/smørrebrød: Pia kontakter Cafe Incita

Årets Valby-løber: samme procedure som sidst med holdrepræsentanter som jury.

AD. 5: REGNSKAB OG BUDGET

Regnskabet og budgettet blev fremlagt til debat. Når alle oplysninger er indhentet, vil det blive fremlagt til bestyrelsens godkendelse på næste møde.

Gamle regnskaber skal gemmes i 5 år. Det undersøges hvor.

AD.6: NÆSTE MØDE:

Hos Christian, Blankavej 26, 2 tv. mandag 24.februar kl. 19.00.

AD 7: EVT.

Jubilæumsfesten 22.august: Leje af en sal i ”Transformeren” incl. rengøring vil koste 9000 kr. Desuden er bookingen usikker pga ombygning. Alternative muligheder: Kulturhuset, BK Frems klubhus og Valbyhallen.