Nyt fra bestyrelsen

Nyhedsbrev April 2020

Kære Valbyløber
Det er en fornøjelse at se så mange Valbyløbere give sig i kast med ’Etape Valby’, ’Løb din bygrænse’ og ’Hvor langt kan vi løbe på en weekend’. Det er jeres gode initiativer og engagement, der er med til at holde motivationen oppe i en underlig tid. Hvis du ligger inde med en god løbeaktivitet, der kan foregå sammen på afstand, så skal du endelig byde ind.


DIFs udmelding om udendørsidræt.
Danmarks Idræts Forbund har nu, efter vejledning fra Sundhedsstyrelsen, åbnet op for at man kan dyrke sportsgrene, der kan afvikles udendørs og uden kropskontakt. De helt afgørende og ufravigelige krav er:
 Vi ikke samles flere end 10 personer og
 Vi holder en afstand på 2 meter til hinanden og andre vi møder på vores løbeture.
 At man er særlig opmærksom på håndhygiejne. Host og nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde
 At man holder sig hjemme, hvis man har symptomer som fx feber, muskelømhed og hoste
Bestyrelsen har drøftet hvilke muligheder, der er for at starte op på løbetræningen og samtidig overholde samtlige af ovenstående krav. På baggrund af disse drøftelser har bestyrelsen valgt ikke at starte systematisk op med løbetræningen i Valbyløber regi. Vores erfaring fra egne løbeture er, at det er svært at overholde de 2 meters afstand både til løbemakker og til andre løbere eller gående. Ligesom denne afstandtagen medfører zig-zag løb og kan give anledning til uhensigtsmæssige løberute fx træde ud på vejen eller krydse vejbaner udenfor fodgængerovergange.
Det skal dog ikke afholde alle løbeglade Valbyløbere fra at løbe i det gode forårsvejr. Vi anbefaler derfor at man løber alene eller alternativt søger en løbemakker via foreningens facebookgruppe.
Bestyrelsen følger tæt myndighedernes udmeldinger og vil efter opdateringerne d. 10. maj igen mødes for at diskutere mulig opstart på den fælles Valbyløber-træning.


Etape København.
Selvom mange af Valbyløberne tydeligvis er i god Etape-form efter Etape-Valby, bliver der ikke Etape København d. 15. -19. juni hverken for løbere eller hjælpere.


Jubilæumsfest
Vi fastholder indtil videre d. 22. august som dato for årets sommerfest, der også er 10 års jubilæumsfest. Vi krydser fingre for, at det bliver muligt at holde årets brag af en fest. Hvis der kommer restriktioner, der gør at vi ikke kan mødes til middag og dans, vil vi udsætte festen.


Jubilæums-weekend
Vi har også planlagt at fejre klubbens 10års jubilæum med en weekend-tur til Faxe d. 5.-6. september. Her vil der være forskellige løbe- og kultur tilbud. Husk at sætte kryds i kalenderen. Nærmere program og tilmelding vil komme på hjemmesiden.
Vi håber der snart bliver mulighed for at se alle glade Valbyløbere igen – på afstand

Venlig hilsen

Bestyrelsen