Dagsorden:

 1. Godkende sidste referat + opfølgning på action v. alle
 2. Siden sidst v. alle – Copyright, julefest, tøjaften mm.
 3. DGI foreningspulje/ansøgning v. Bibi & Martin
 4. Økonomi
 5. Hannover 2019
 6. Nyt fra trænerteamet
 7. Generalforsamling
 8. Medlemsjulebrev
 9. Eventuelt

 

Ad 1) Referatet + opfølgning

Referatet blev godkendt.

 • GDPR: Kirstens skriv ud har fået flere medlemmer til at reagere. Et par enkelte medlemmer ønsker ikke deres billeder offentliggjort. Enkelte medlemmer mangler stadig at reagere
 • Strategi for hjemmeside og facebook. Bibi har talt med sin overbo som arbejder med IT og hjemmesider.

Ad 2) Siden sidst

 • Copyright: vi har betalt vores afgift (som Kirsten fik forhandlet ned), vi har slettet alle billeder som eventuelt kunne være problematiske på vores hjemmeside og facebook. Vi har fra nu af en politik om kun at bruge egne billeder eller billeder som vi er 100% sikre på ikke er omfattet af copyright. Vi nævner dette i vores beretning på generalforsamlingen for at sikre, at politikken er kendt i klubben.
 • Julefest: rekordantal deltagere! (40 stk). Rigtig god fest. Det var ikke et problem at vi havde hævet prisen fra 350,- til 375,-. Vi holder øjne og ører åbne i forhold til om der kunne være andre steder hvor festerne kunne afholdes.
 • Tøjaften: Vores fornemmelse siger os, at en del medlemmer har købt tøj. Denne gang var der hurtig ekspedition.
 • Running26: Vi har fået et tilbud om at indgå en klubaftale mod at få 15% i rabat. Martin undersøger hvad en klubaftale indebærer.
 • Etape København: Vi skal stå for 2 dage (mandag+torsdag). De der er frivillige på begge dage kan få et startnummer til de 3 andre dage. Vi ønsker ikke at gøre brug af tilbuddet om et gratis prøvemedlemsskab.
 • Royal Run gentages i 2019. Løbet afvikles igen 2. pinsedag (10.6). Vi ønsker ikke at være samarbejdsklub i denne omgang.
 • Tilbud fra Intersport Rødovre: nej tak, da det konflikter med vores aftale med Løberen. Bibi skriver.

Ad 3) DGI Foreningspulje

Vi har fået bevilget 25.000,- fra DGI til udvikling af vores trænere. En del af pengene går til at betale sidste del af træneruddannelsen for de trænere vi har i gang. Resten af pengene skal gå til at uddanne hjælpetrænere.

Planen er i første omgang at kontakte Henrik fra DGI, dernæst at nedsætte en lille gruppe som kan mødes med Henrik. Buddet er onsdag den 6. februar. Bibi tager kontakt til Henrik.

Ad 4) Økonomi

 • Løberen skal rykkes for faktura på Logo (Kirsten)
 • Vi har budgetteret for lidt til betaling for torsdagstræning. Til gengæld har vi stadig ikke fået regning fra Whiteout.
 • Ellers er alt ok på økonomien

Løbere der er meldt ind i november, betaler kontingent for halvåret. Melder man sig ind i december slipper man. Vi er en meget billig løbeklub!

Ad 5) Hannover

26 tilmeldte (men mulighed for at det kan blive helt op til 33). Der er mulighed for op til 40 sengepladser på hotellet. Priserne stiger 1. januar for løbet. Christian nævner det til træning i morgen.

Ad 6) Nyt fra trænerteamet

Træningsplan for foråret er under udarbejdelse. Formentlig klar mellem jul og nytår.

Ad 7) Generalforsamling

 1. marts i Valby Kulturhus. Bibi har booket lokale på 3. sal (plads til 35).  Indkaldelse ud senest 14 dage før med dagsorden og regnskab (senest 4. marts).

Beretning: Samme procedure som sidst

Ledige poster: Elisabeth og Bibi er på valg. Elisabeth vil gerne tage en tørn mere. Bibi ønsker umiddelbart ikke at genopstille. Christian ønsker heller ikke at genopstille. Martin vil godt genopstille. Lars ønsker at træde ud af bestyrelsen.

Årets Valbyløber: Vi nedsætter et lille udvalg (Marianne, Karin og Henrik Lorenzen). Procedure: medlemmerne kan indstille løbere og udvalget vælger. Christian spørger udvalget om de vil.

Christian spørger Henrik om dirigentrollen og om Liz vil skrive referat.

Der mangler referat fra generalforsamlingen 2016 på hjemmesiden. Bibi tjekker.

Ad 8) Medlemsjulebrev

 • Træning i juledagene (herunder at der er almindelig træning om torsdagen) + første træning efter nytår
 • Generalforsamling
 • Etape København
 • Turen går til Hannover – få pladser tilbage!
 • Julegløgg den sidste tirsdag før jul (hvis vi når at få brevet ud).

Sidste år kom brevet ud den 15. december. Vi satser på noget tilsvarende i år

Ad 9) Eventuelt

Næste møde: Mandag den 14. januar kl. 19.30 hos Christian – obs: ingen spisning.

Referent: Martin