Referat af bestyrelsesmøde d. 3. september 2012

Tilstede:    Mona, Lene, Sus, Bo, Line, Niels, Lenette, Susanne (Ref.)

Dagsorden:    
1. Godkendelse af referat fra 18. juni 2012
2. Økonomi og medlemstal
3. Trænerudvalget
4. Valbyløbet
5. Serieløb
6. Profilforening i DGI
7. Evaluering af vores deltagelse i Copenhagen Challenge
– herunder “aflønning” af hjælpere
8. Julemandsløb
9. Førstehjælpskursus
10. Evaluering af sommerfest – herunder økonomi
11. Arrangement i efteråret (cafeaften – foredrag med Klinik – særlig træningsevent?)
12. Nedsættelse af julefrokost-udvalg
13. Eventuelt

Ad. 1)

Referat uden kommentarer.

Ad. 2)

D.d er der 36.666 kr. på kontoen.        Gæld på ca. 500 kr.
Tilgodehavende:     Frederiksberg stafet: kr. 2000,-  Challenge: kr. 13:300
D.d. er der 81 medlemmer
Ad. 3)     Se bilag A

Ad. 4)     Se bilag B,
Derudover kan det oplyses at der er kontakt til DGI, som mod betaling
på kr. 12.000 leverer tidstagning inkl. personale, løbsnumre plakater m.v.
Vi skal selv sørge for: Officials, mad, logistik og hvad der behøves på pladsen.
Løbet finder sted lørdag før påske.
Forslag om at der rettes henvendelse til hjemmeværnet for hjælp til vejkontrol.
Udvalget har allerede lagt et kæmpe arbejde i arbejdet som påskønnes.

Ad. 5) 

Serieløb stoppes pga. manglende opbakning, der vil derimod tilbydes

2-3 Coperstest i løbet af året.

Ad. 6) 

Vi holder fast i at være med. Mona vil deltage men vil også gerne have andre med.

Ad. 7) 

Efter nogen snak frem og tilbage blev det besluttet at give kr. 150,00 til hver enkelt

som hjalp til.   Det vil blive givet som et gavekort til Spinderiet.

Ad. 8)

Vi takker nej til at hjælpe til ved Julemandsløbet i 2012

Ad. 9)

Line vil arrangere et kursus som skal løbe af stablen her i efteråret.

Ad. 10)

Alle syntes at det havde været et godt arrangement. Prisen løb op i kr. 8-9.000

Ad. 11)

Arrangementer til efteråret: Førstehjælpskursus, se pkt. 9 og Mona vil tale med

Klinik om et arrangement i form af et foredrag.
Ad. 12)     

Julefrokosten vil blive afholdt d. 24. november. Sus, Lene og Susanne vil stå for det men vil

søge blandt klubbens  medlemmer om der er nogle som vil hjælpe til.

Ad. 13)

Næste møde den 24. oktober kl. 19:30 hos Susanne, Ib Schønbergs Alle 6, 4 th.

Bilag A:
Tirsdag kl. 17.30
Opvarmning for alle: Mona, Mette, Marianne
Gruppe 1 Begyndertræning åben for alle: Susanne S, Line, Marianne K,
Gruppe 2 træning fra 5km til 8knn i et tempo på 6.30min pr km: Naja, Sanne, Siff, Lene Gruppe 3 træning fra 5km til 8km i et tempo på 6min pr km: Janne (med hund), Liz og Mette Gruppe 4 træning mod 10km i et tempo på 6min pr km: Kaj, Bo, Niels, Jesper F, Gruppe 5 10km træning i tempo 5.30 min pr km: Christian,
Gruppe 6 10km træning i tempo <4.45 min pr km: Kim, Dennis, Henrik Ø
Torsdag kl. 17.30
Opvarmning for alle: Mona, Mette
Intervaltræning og 10 20 30 træning: Mette, Jesper K, Sus, Bo, Søren, Samir
Lørdag kl. 9
5km løbetræning: Lisbeth, Line, Susanne S (afløser), Therese (afløser)
10km løbetræning: Janne, Liz og Per
1/2 Marathon gruppe der træner mod e-løbet og derefter træner mod et% marathon ved årets udgang: Sus, Lene
Marathon gruppe: Marianne, Charlotte, Søren, Christian

Bilag B:
Valbyløbet afholdes I Valby af Valbyløberne
Datoen for første løb i Valby løbernes regi blev fastsat til 23. marts 2013,
hvilket er dagen før palmesøndag.
Der vil være godt gang i forretningerne på denne dag, så vi forventer positiv tilslutning
fra de lokale handelsdrivende om at lave lidt ekstra den dag. Brug / aktivering af
Porcelænstorvet og Tingstedet

Ruter:
Børn  2-2,  5 Voksne 5 og 10 km
Start igennem Spinderiet for alle 3 løb
Børnerute rundt om Spinderiet
5 + 10 km rute rundt i Valby m. inddragelse af Søndermarken
Lokale sponsorater:
Vand, frugt
Medaljer til børnene
Lodtrækningspræmier
4 Blomsterbuketter(kvinde/ herre vindere) Morgenbrødsposer til officials
Frokostposer til officials
Budget/økonomi ambitiøst budget udarbejdet til at understøtte hele setup til både
indkøb/ leje af rekvisitter, officials pleje og evaluering.
Handelsstandsoreningen er særdeles positive overfor initiativet, og gerne vil være med
Valby Lokaludvalg skal inddrages for at sikre støtte i form af aktiv deltagelse, hoppeborg,
speakeranlæg mm. — lfgl. formanden for Handelsstandsforeningen, kan han være
behjælpelig på det område.
Centerforeningen: (vil gerne være med ― hvis vi selv klarer logistik mm.). Vi kan få hjælp
med marketing i Spinderiet og må tage dialogen videre når vi er mere konkrete.
Kulturudvalget:  Ansøgning er afleveret, hvor der søges maksimalt tilskud til drift afløbet.
Budget på hele forløbet er udarbejdet.
Nordeas Bankråd:  Ansøgning er sendt, hvor der er søgt om tilskud til indkøb/ produktion
af rekvisitter som start/mål portal. Tilbud fra leverandør er indhentet og lagt i budget til
ansøgningen.
Carlsberg Sportsfond: Ansøgning er sendt, hvor der er søgt om tilskud til indkøb/ produktion
af flyers, plakater, bannere etc. Tilbud fra leverandør er indhentet og lagt i budget til
ansøgningen.
FL.Smidt:  Ansøgning er sendt, hvor der er søgt om tilskud til indkøb/ produktion af rekvisitter.
Tilbud fra leverandør er indhentet og lagt i budget til ansøgningen.