Konstituerende bestyrelsesmøde d. 31.03.15 i Prøvehallen

Deltagere: Bibi, Christian, Lene, Sus, Vibeke og Kirsten
Afbud: Per

Referat: Kirsten

1. konstituere os

Lene Daubjerg vil gerne være kasserer og det er jo det oplagte valg, med Lene´s tidligere erfaring på den post.
Bibi, der er genvalgt, fortsætter som web master. Kirsten, der ikke var på valg, fortsætter som formand.
Vibeke & Per er nyvalgte som suppleanter.

2. Status på projekt Copenhagen Half

Bibi, Janne, John, Lene L., Per & Kirsten er trænere på projektet. Alle har gennemført et særligt DGI kursus målrettet projektet, undtagen Per, der var forhindret p.ga ferie.

Der er informationsaften for medlemmer og øvrige interessenter onsdag d. 29. april kl. 19.30 i Prøvehallen.

Vi har modtaget en meget udførlig trænermanual, der beskriver hvert enkelt træningspas. Det er et rigtig godt værktøj, vi kan få stor glæde af også i den faste trænerstab.

Markedsføringen fra DGI/DAF udfordre lidt vores tidsplan, men trænergruppen er indstillet på at arbejde videre, så vi må få det bedste ud af det og se hvordan tilslutningen er på informationsaftenen. Vi afventer stadig at modtage pressemeddelelse og flyers.

Kirsten sender information til de faste trænere om projektet

3. Emner & punkter til næste møde

Ved næste møde, der ligger lige efter CphHalf info aften, tager vi status på interessen.

Vi skal også tale hjemmeside.

Øvrige punkter følger – næste møde er torsdag d. 30. april kl. 18 hos Christian

4. Eventuelt

14 medlemmer tager til Hannover lørdag d. 18. april, løber søndag (10 km. eller halvmaraton) og kommer hjem mandag aften d. 20. april.

Når medlemslisten er opdateret af Dennis og overleveret til Lene D. sendes der nyhedsbrev til alle medlemmer. Lene kontakter Dennis, for overlevering af dokumenter osv.

Vi har indgået en samarbejdsaftale med Intersport på Toftegårds Alle, den blev kort beskrevet på mødet.

Christian & Kirsten har lavet en skriftlig bekræftelse, der beskriver Intersport & Valbyløbernes fælles forpligtigelser. Når den ligger underskrevet af begge parter, præsenteres den for resten af bestyrelsen.