Referat af konstituerende bestyrelsesmøde mandag d. 3. marts 2014.
Til stede var alle bestyrelsesmedlemmerne Bibi, Bo, Dennis, Sus og Kirsten.
Suppleanterne Christian & John deltog også.
Referent: Kirsten.
Dennis der i forgangne periode har været kasserer, fortalte lidt om de opgaver han har haft, samt hvordan bestyrelsen tidligere har arbejdet.
Bestyrelsen konstituerede sig herefter således:
Formand – Kirsten Hansen
Kasserer – Dennis Skovborg Jørgensen
Nedenstående drøftede vi og skal diskuteres yderligere på førstkommende bestyrelses møde tirsdag d. 11. marts.
Dennis har skrevet til banken for at undersøge hvordan vi får skiftet navnene ud på div. konti. Afventer svar.
Bo, vil undersøge om vores samarbejdspartnere: Klinik, Intersport og Sportsmaster, ønsker medlemsdokumentation for at vi opnår rabat. Bo tjekker også lige op på om aftalerne er, som vi forventer/tror de er.
Bibi, der skal varetage hjemmesiden ønsker vi har en klar profil. Sus fremsender FOTO til brug på “ny layout”.
Kirsten, får grafiker input på nyt logo med udgangspunkt i det eksisterende. Sus fortalte hvorfor det ser ud som det gør.
Kirsten ønsker medlemsmøde, hvor vi få input til hvad medlemmerne ønsker vi skal arbejde med og hvilken profil/mål vi skal have..
Bo, orienterer om Valbyløbet.
Sus, vil gerne varetage kontakten af nye medlemmer på hjemmesiden, så denne opgave  indtil videre ikke er bundet på Dennis opgaver. Der oprettes ny mailadresse til formålet, Dennis hjælper med dette.
Kirsten kontakter Lasse, der er vores eksterne torsdagstræner, og booker ham til d. 1. juli.
John fremlagde forslag om klubtilskud til større løb og t-shirt.
Næste møde hos Bibi tirsdag d. tirsdag d. 11. marts. Kirsten sender indkaldelse m dagsorden.