Referat generalforsamling Valbyløberne, 19. marts 2018

 1. Valg af dirigent

Henrik Lorentzen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. 25 stemmeberettigede medlemmer var tilmeldt generalforsamlingen.

 1. Bestyrelsens beretning
  Skriftlig beretning (vedlagt indkaldelsen)

Bestyrelsens skriftlige beretning vidner om et særdeles aktivt 2017 bl.a. med medlemmernes deltagelse i rigtig mange løb, to træningsture, den ene i en weekend, og som hjælpere i Etape København og Ironman.

Formanden supplerede den skriftlige beretning med at oplyse, at de mange aktiviteter har krævet et stort arbejde af bestyrelsen, som har været samlet 7 gange. Der har desuden været mange i udvalg bl.a. med at planlægge Hannover-turen, hvor der til 2018 er tilmeldt rekordmange, nemlig 33, i trænerudvalget samt ikke mindst med at koordinere vores indsats ved Ironman og Etape Kbh.

Inden der blev åbnet for debatten, efterlyste formanden ideer til en ny tøj-samarbejdspartner, hvor vi også kan få printet logo, da Intersport nu har lukket. Flere muligheder blev nævnt, bl.a. en sportsforretning på Roskildevej. Bestyrelsen følger op på disse.

Kirsten rejste spørgsmålet, om klubben kan blive ved med at finde ressourcer til at være med som hjælpere ved to etaper i Etape Kbh. samt som depotbestyrere i Ironman-løbet. Hun indbød generalforsamlingen til at komme med tilkendegivelser om, hvilken retning vores arbejdsindsats skal tage.

År for år deltager flere og flere valbyløbere som løbere i Etape Kbh., hvilket giver potentielt færre frivillige til vejviseropgaverne.

Og depotbestyrer-tjansen til Ironman er en massiv opgave både at koordinere og få dækket ind med mandskab fra såvel egne rækker som andre foreninger. Udfordringen i 2017 var især det todelte depot, som krævede mere mandskab. Ironman 2018 vil være det sidste, Kirsten og Line koordinerer, så hvis vi vil fortsætte, skal flere medlemmer allerede nu melde sig til at overtage koordineringen og være med som ‘lærlinge’ ved årets planlægning.

Begge hjælpeopgaver bidrager pænt til klubbens økonomi (jvf. regnskabet) og medvirker til at gøre det muligt for klubben at støtte både klubture, trænerkurser samt årets fester.

Etape Kbh. gennemføres i et samarbejde med DGI, mens Ironman er et samarbejde med en international koncern.

Nogle bemærkninger fra debatten:

 • Det er godt og hyggeligt med Etape Kbh. Vi er 100 i klubben, så der bør være hjælpere nok.
 • DGI er glade for vores hjælp og taler pænt om os. Vi bidrager også med fællestræningen. Vi er synlige som klub i Etape Kbh.
 • Sjovt at være hjælper til Etape Kbh., men flere tager løbet, så der må snart være et break even.
 • Det kunne være godt, hvis flere løb Etape Kbh.
 • Det handler selvfølgelig om synlighed og få nye medlemmer. Det er en positiv gevinst af DGI-samarbejdet.
 • Omkring Ironman var der en større skepsis:
 • Synes det er meget tid, der går med Ironman, for at vi kan få tilskud til øl og julefrokost.
 • Vi får ros af arrangørerne for vores hjælp og for at give ordentlig feedback. De er glade, fordi vi tager det seriøst.
 • Der skal melde sig 3-4 styk til at være koordinatorer i ’19. Så måske skal vi lade være.
 • Vi markedsfører os på landkortet. Vi er synlige som klub.
 • Men står vi i Valbyløbernes tøj? (nej i Ironman’s team-trøjer)
 • Vi kunne selv stå for noget markedsføring.
 • Vi må have gjort os klart, hvorfor vi deltager. Hvad er formålet? Er det svært at finde frivillige?
 • Vi stod omkring 100 sidste år, så man kan ikke sige, at det er svært at skaffe folk.
 • Ironman er et kæmpe arbejde.
 • Ironman startede for at vi kunne tjene penge og samtidig være et socialt arrangement.
 • Historisk kom Ironman ind i billedet på et tidspunkt, hvor klubben havde besluttet ikke længere at forsøge at tjene penge på at afholde vores eget løb. Ironman gav os en mulighed for at tjene nogle penge til klubben.
 • Kunne vi gøre det på en anden måde, hvis vi gerne vil være mere synlige? Nedsætte en arbejdsgruppe og finde nogle andre måder.
 • Vi skal sætte et aftryk – vi har momentum, og det skal vi fortsætte med at have. Det er os, der bliver kontaktet.
 • For Ironman er det vigtigt, at der bliver taget en beslutning hurtigt. Nogen skal gå ind i arbejdet i år, for ellers er der ingen til at koordinere næste år.
 • Kan vi ikke sende det ud til en medlemsbeslutning?
 • Det skal bare gøres hurtigt.

Debatten blev her afsluttet med at løfte fra formanden om, at medlemmerne får et spørgeskema tilsendt, hvor man kan tilkendegive sin interesse i dels at løbe med i Etape Kbh., dels at deltage som frivillig hjælper ved de to arrangementer. Så træffes beslutningen om især Ironman ud fra besvarelserne.

Herefter blev bestyrelsens beretning godkendt.

 1. Regnskab for det forløbne år til godkendelse (vedlagt indkaldelsen)

Ifølge kassereren, Elisabeth Kallermann, har klubben 100 medlemmer. 10 har dog ikke betalt kontingent. Kassereren opfordrede til, at man nøjes med at indbetale kontingent for det halvår, det vedrører, og ikke indbetaler på forskud, da det skaber bogføringsproblemer.

Vores træner til torsdagstræningen, Arré, har endnu ikke fået betaling. Siden vores samarbejde med Whiteout Adventures stoppede, og Arré fik lov at beholde trænertjansen som selvstændig, har det været uafklaret, hvordan han honoreres.

Arré har ikke noget CVR-nummer. Og Valbyløberne er en frivillig forening, der ikke må udbetale løn eller honorar. Skal vi det, skal vi registreres om til at være en almen forening. En sådan ændring skal vedtages på en (evt. ekstraordinær) generalforsamling.

Debat:

 • Afskærer vi os fra noget ved at ændre status?
 • Synes, det er for dyrt med ekstern træner i forhold til, hvor få der deltager
 • Vi har vedtaget, at klubben gerne vil tilbyde alsidig træning. Den eksterne træner er også for at aflaste klubbens egne trænere.
 • Måske er Arré på vej til at få et CVR-nummer.
 • Der var enighed om, at Arrés status skal afklares, inden klubben evt. vedtager at ændre status.
 • Herefter blev regnskabet godkendt.
 1. Budget til orientering (særskilt vedlagt i regnskabet/indkaldelsen)

I det kommende år er ikke afsat midler til en medlemsweekend, men en træningsdag med guide.

Spørgsmål om, hvorfor der gives gaver ved runde fødselsdage.

Fra bestyrelsen redegjorde Christian for gavens størrelse: et gavekort til Intersport på 250 kr. En klubgave blev på et tidspunkt vedtaget i bestyrelsen for at undgå, at der hele tiden foregik indsamlinger i små grupper til fødselsdagene.

Men hvis man vil have afskaffet gaven til runde fødselarer, må man stille et forslag til generalforsamlingen, lød det.

Flere medlemmer tilkendegav at være glade for at blive betænkt, når man fylder rundt.

Budgettet blev godkendt.

 1. Fastsættelse af kontingent 
  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent – 250 kr. pr. halvår

Bestyrelsens forslag vedtaget.

 1. Behandling af indkomne forslag 
  Ønsker om et skab ved Prøvehallen, så medlemmerne kan komme af med tasker, overtøj m.m.

Forslaget blev også fremsat sidste år. Ifølge Christian er klubben ikke berettiget til noget i Prøvehallen, da vi ikke betaler for at være der. Vi har fået en kode, så vi kan komme ind i forhallen udenfor skolens åbningstid og i ferier.

Ifølge Kirsten arbejder bestyrelsen på måske at få et skab eller lign. Vi havde engang en kode til salens depotrum, men koden skal kombineres med en nøgle, som vi kun har 1 af. Vi er storbrugere af Prøvehallen, så der arbejdes fortsat på en bedre løsning til tøj og tasker.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
  På valg til bestyrelsen:
 • Camilla Andersen, ønsker ikke genvalg
 • Christian Rahr – ønsker ikke genvalg
 • Kirsten Hansen – ønsker genva

  På valg som suppleant

 • Line Faxø – ønsker ikke genvalg
 • Lars Pedersen – ønsker genvalg

Dette medfører der i alt skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
Valgt til bestyrelsen:  Gittemay Petersen, Lars Pedersen, Kirsten Hansen
Valg af 2 suppleanter: Martin Kristiansen, Christian Rahr

 1. Valg af revisor og suppleant 
 • På valg som revisor:  Lene Daugbjerg – ønsker genvalg
 • På valg som revisorsuppleant: Claus Hoffmann – ønsker genvalg

Genvalg af revisor og revisorsuppleant

 1. Eventuelt 
  a) Kåring af ‘Årets Valbyløber’

I år har et udvalg bestående af Marianne Kristiansen, Henrik Lorentzen og Karin Hansen stået for kåringen af ‘Årets Valbyløber’ efter medlemmernes indstillinger.

I 2018-udgaven blev det til ‘Årets Valbyløbere’:

Camilla Pagh og Michael Andersen.

Om Camilla hedder det blandt andet:

 • Du inspirerer mange med dit gå-på-mod: Når planen ligger der og beslutningen er taget, er du på hele vejen (også til maraton, om det skal være). Du er altid struktureret, målrettet, har glimt i øjet og en dejlig skæv humor!
 • Du er et stort aktiv for klubben på mange måder. Du har været fast medlem af festudvalget, siden du startede, og da Slowfox stod uden træner i en periode, var du frisk på at springe til og tage vagten!
 • Du er generøs med skulderklap til andre og er god til at slå en tone an, der gør, at hele holdet tror på, at vi også kommer hjem denne gang!
 • Du er ikke bange for at tage en udfordring op, og på den måde er du et forbillede.

Om Michael hedder det blandt andet:

 • Du er altid udadvendt og positiv!
 • Sætter krydderi på træningsturene med gode “aktive” pauser (det er klogt at medbringe kreditkort når du har arrangeret lørdagstur). Du kan lide at være i klubben og deltager, når der er fest og farver, men tager også gerne en tørn når der skal arrangeres træning på det dagligdags plan.
 • Du er respekteret som menneske – også af dem der ikke kan følge med i dit løbetempo!
 • Du hjælper gerne andre på vej mod deres mål, fordi du ved, hvor vigtigt det er at kunne håndtere op- og nedture i et langt træningsforløb. Du er altid udadvendt og positiv!

b) Andet

 • Der blev takket for, at det i år var et udvalg, der skulle kåre Årets Valbyløber.
 • Spørgsmål om, hvorvidt vi kan skille os af med de ting, vi opbevarer i den lejede garage. Det kan vi ikke, var der enighed om.