Generalforsamling Valbyløberne, 6. marts 2017

Dagsorden og beretning er udsendt med indkaldelsen. Et enkelt punkt er tilføjet dagsordenens punkt 6. indkomne forslag.

  1. Valg af dirigent: Henrik Lorenzen, som konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.
  2. Bestyrelsens beretning

Formålet med Valbyløberne er at arrangere og deltage i løb og socialt samvær, indledte formanden sin beretning, og kunne med den udsendte, særdeles fyldige skriftlige beretning konstatere, at klubben til overmål har levet op til det i det forgangne år.  Hun undskyldte, at det ikke var nævnt, at Valbyløbere deltog i Berlin Marathon – det var en forglemmelse. Klubbens deltagelse i Hannover Marathon er en succes med stigende antal deltagere år for år: I 1915 deltog 15 medlemmer, i 1916 19 medlemmer, og i 1917 vil 23 valbyløbere begive sig til den nordtyske by og forsøge sig med en af løbets distancer: 10 km, halvmaraton og hel maraton. Dette løb er valgt, fordi det er et udenlandsk løb, der er let at komme til, har flere distancer, som man kan vælge mellem helt frem til løbsdagen, og det er et velarrangeret løb.

Formanden takkede valbyløberne for deres aktive deltagelse som hjælpere ved Etape København og Ironman-løbet. Det lader sig gøre, bl.a. fordi medlemmerne er så gode til at invitere venner og familiemedlemmer med til en tjans som vejvisere og energi-bartendere.

Ideer til kommende medlemsarrangementer blev efterlyst med henvisning til en række velbesøgte og forskelligartede arrangementer i det forløbne år: En aften om løbestil med masser af praktik, hvor vi alle lærte at løbe lettere foroverbøjet, tage små skridt og sparke os selv bagi. En aften om løbeskader, hvor vi var mange, der kunne tale med. Og en tøjaften hos Intersport, så vinteren kunne løbes i møde i de rette, lune gevandter.

Af nyt her i 2017 er, at det nu er muligt at betale kontingent og andre betalinger til klubben via Mobilepay. Formanden understregede, at det er nødvendigt i beskedfeltet at skrive sit navn. Mobilepay viser ikke – som først oplyst – hvem indbetaleren er.

29.-30. april holder klubben medlemsweekend på Stevns med et blandet aktivt, kulturelt og socialt indhold. Weekenden var lige præcis en, hvor Valbyløberne ikke er bundet op af diverse andre arrangementer.

Til slut blev generalforsamlingen ”eksamineret” i bestyrelsesberetningen ved hjælp af et interaktivt mobilspil, som blev vundet af Vibeke Zachariasen.

Flere medlemmer roste torsdagstræningen med den faste træner Arré Kaban.

Beretningen blev herefter godkendt.

  1.  Regnskab (udsendt med indkaldelsen).

Den afgående kasserer Lene Daugbjerg gennemgik regnskabet, som herefter blev godkendt.

  1. Budget til orientering

Klubbens penge skal komme medlemmerne til gode, er mantraet. Der er derfor budgetteret med relativt store beløb til medlemsweekenden, ekstern træner og kurser samt en social aften for trænerne – som til sammen giver et budgetunderskud.

Spørgsmål om, hvor mange har meldt sig til weekenden, og hvor stort tilskud per medlem der gives.

21 havde meldt sig (på generalforsamlingsdagen – med tilmelding åben dagen ud), og der gives godt 900 kr. i tilskud per medlem. Det dækker instruktør, indkvartering, transport og den guidede tur.

Kommentar om, at det er godt, at trænerne får en aften, for de gør et stort arbejde.

Formanden supplerede med, at der er en del udgifter til klubtrøjer, hvor nye medlemmer kan købe en rød trøje med tilskud fra klubben og logoet på ryggen betalt. Anke over, at trykket på trøjerne er af ringe kvalitet, som går af efter nogle vaske. Folk opfordres til at klage hos Intersport, hvor logoet trykkes.

  1. Fastsættelse af kontingent

Uændret kontingent på 250 kr. hvert halve år vedtaget.

  1. Indkomne forslag

Forslag om anskaffelse af et mobilt aflåseligt skab eller kasse, som efter aftale kan stå i eller ved Prøvehallen til medlemmernes overtøj, tasker m.m. Alternativt en aftale med Prøvehallen om, at vi altid kan få adgang til forhallen, også i skoleferier.

Forslagsstilleren begrundede forslaget med, at det især om vinteren kan være svært at få sine ting opbevaret bare nogenlunde sikkert, når man kommer direkte fra arbejde. Og helt umuligt i skoleferier, hvor Prøvehallen er lukket.

Formanden oplyste, at Prøvehallen har fået ny pedel, som vi endnu ikke har haft kontakt med. Men der arbejdes på en løsning med en kode, så vi har adgang til hallen. Bestyrelsen går videre med forslaget. Den nyopførte spejderhytte ved Søndermarken var engang på tale i forhold til at låne noget opbevaringsplads. Søren Gamst undersøger, om det kan være en mulighed.

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Nyvalgt bestyrelsesmedlem: Elisabeth Kellermann
Genvalgt bestyrelsesmedlem: Bibi Övermyr
Suppleanter: Genvalg af Lars Pedersen og Line Faxø

  1. Valg af revisor og suppleant

Nyvalgt revisor: Lene Daugbjerg
Nyvalgt revisorsuppleant: Claus Hoffmann

  1. Eventuelt

Årets Valbyløber

Der var en del indstillinger: Erik for at være god til at tage sig af de nye medlemmer, Christian for altid at byde velkommen og vise vej, Kirsten for stor, løsningsorienteret indsats som formand, Camilla P for at være god til at arrangere klubfester og for at være inspirator for nye løbere, Lene L. for sit gode humør, Marianne K. for at tage sig godt at nye løbere, og sit gode humør på begynderholdet.

Vinderen af titlen har også højt humør, hilser glad, tager godt imod alle og har bidraget til festlig stemning i festudvalget. Hun har et positivt sind, god værkstedshumor og er klar til at hjælpe trætte løbere. Til lykke til Karin Hansen, som er Årets Valbyløber – hun ved det bare først, når hun er tilbage fra skiferie.

Andet:

Årets sommerfest bliver lørdag 12. august. Festudvalg efterlyses.

Har vi et begynderhold nu, hvor Marianne K. holder trænerpause? Det er lidt uafklaret.

Hold Fællesskabet er et dårligt navn, synes nogle. Det virker ekskluderende. Forslag til nyt navn efterlyses.

Der er pt. 110 medlemmer i klubben.

2. maj er tirsdagstræningen fællestræning for/med Etape København, hvor flere ”nye” deltagere kan forventes til træning. Valbyløberne har vejvisertjans i etapeløbet onsdag 21. og fredag 23. juni.

Således refereret,

Liz Haltrup