Tilstede: Bibi, Camilla, Elisabeth, Kirsten, Lars og Line
Afbud: Christian

1) Godkendelse af referat:
Datoen er forkert, det er mandag d. 16. november. Lars var fraværende. Der er ikke sendt noget ud til medlemmer ang. trafik official.

2) Siden sidst:
Medlemsaktiviteter

  • Intersport der deltog ca. 13-15 stk. der havde været en god omsætning.
  • Møns Klint var et godt arrangement, det kunne være sjovt at gøre turen igen til maj.
  • Julefest der var 41 medlemmer, det var en god fest, maden var blevet bedre, festen blev lidt dyr for klubben pga. fri bar til hele festen. Man kan måske overveje at ændre deltagerbetalingen. Musikken og dansegulvet er fra langt fra hinanden.
  • Opbevaring i Prøvehallen:  Christian har fået en kode
  • Ny mobilpay: vi er overgået til business mobilpay, det er nu blevet en 5 cifferet kode 53470 i stedet for en mobilnr. Den bliver lagt på hjemmesiden.
  • Etape KBH har bedt om julehilsen til FB. Action Kirsten

3) Royal Run:
Referat er sendt ud til bestyrelsen.
Vi siger Ja til at gå i samarbejde med DGI om træning til Royal Run.
Vi kan bruge DGI til at sparer med i forhold til optimer vores egen træningen.
DGI stiller med en træner til rådighed i 12 uger, Kirsten, Vibeke og Marianne K går med i træner team.
Foreløbig er 42 Valbyløbere tilmeldt til Royal Run.

4) Nyt fra trænerteamet:
Trænerteamet har sagt OK til at støtte op om Royal Run, træningen er fra 5 til 10km.
Fællesholdet og Run for Fun laver en plan fra 1. januar frem til 1. april
Slowfox plan starter 1. februar frem til 1. april
Hold fælleskabet har været udfordret på træner fronten pga. skader, det er behov for at få suppleret op.
Michael lavet et hold på vej mod Marathon KBH.
Træner teamet har sagt ja til at lave en fællestræning i forhold til Etape KBH tirsdag d. 15. maj
Frederiksberg stafetten tirsdag d. 12. juni, skal erstatte en træningsdag. I budgettet tager vi højde for et give klubtilskud.
Scleroseløbet – vi afventer at hører fra dem ang. 2018.
Bestyrelsen opfordrer at de to løb bliver brugt som en trænings arrangement med klubtilskud.

Opvarmning kører og turnusordningen fungerer, Marianne K laver en workshop i februar med input til opvarmning.

5) Hannover 2018:
Bibi har lavet et budget, hvor der budgetteret med at der 20 løbere, med en egen betaling 600kr. Hotellet er booket. Tilmelding bliver åbnet uger 49, info kommer ud i et julebrev samt lagt på hjemmesiden.

6) Persondataloven:
Vi må ikke opbevare tidligere medlemmers data, de bliver slettet en gang om året eks. inden generalforsamlingen. Medlemmer bliver udmeldt når kontingenter ikke bliver betalt efter evt. rykker.
Elisabeth skriver til foreninglet, ang. at sletning af data.
Der er været 107 medlemmer tilknyttet foreningen i 2017.

7) Generalforsamling:
Dato mandag d. 19. marts kl 18.00.
Line booker lokale og bestiller smørbrød.
I starten af januar holder vi bestyrelsesmødet hvor vi gennemgår budgettet, Elisabeth kommer med et forslag, ud fra dette års budget.

Næste møde er mandag d. 15. januar hos Kirsten.
Punkter: generalforsamling – der er 3 på valg samt de 2 suppleanter; samt etape KBH.

8) Evt:
Ironman
Julebrev til medlemmerne.

Ref
Line Juul Faxø