Deltagere: Bibi, Christian, Lene, Per, Sus, Vibeke, Kirsten
Referat: Kirsten

1. Velkommen til os alle

Bordet rundt

2. Siden sidst v. alle

Hannover v. Bibi. Turen var en succes og der var stor opbakning til at turen gentages d. 10. april 2016.

Regnskabet balancerede, uden klubtilskud.

Intersport v. Kirsten. Vores samarbejdsaftale for 2015 er landet – aftalen beskrevet. Medlemmerne orienteres i det kommende nyhedsbrev

3. Medlemstal v. Lene

Der er pt 81 betalende medlemmer. Derudover 9 der har modtaget rykkere. Betaler de ikke inden udgangen af uge 19, betragtes de som udmeldte.

Alle medlemmer er nu oprettet i ForeningLet, hvortil vi alle får/har adgang. Lene indhenter fødselsdage + år på de medlemmer, hvorpå oplysningerne mangler.

4. Status på CPH Half v. Bibi/Kirsten

Kirsten gav status på projektet og beskrev kort de udfordringer der har været hidtil. Informationsmødet d. 29. april var velbesøgt, med 21 nye ansigter og 7 eksisterende medlemmer. Der var god stemning og spørgelyst.

Vi diskuterede mødested for projektdeltagerne og udfordringen med kommunikationen, hvis det skifter mellem Prøvehallen og Søndermarken. De første gange startes der ved Prøvehallen og i den fælles opvarmning.

Vi er blevet lovet et foredrag v. Thomas Nolan Hansen, det tilbydes alle medlemmer og Kirsten undersøger om Thomas kan d. 22/9.

Kick-off møde inden ny efterårssæson blev aftalt til d. 17. august.

5. Status på Etape København v. Bibi, Christian/Kirsten

Vi har deltaget i informationsmøde og der virker til at være fuldstændig styr på tingene.

Onsdag d. 3. juni, cykler vi vores etaper igennem og får der, endeligt overblik over behovet for hjælpere.
Vi er tildelt etaperne mandag d. 29. juni v. Christiansborg Slotsplads (12,5 km) og onsdag d. 1. juli v. Kastellet (6,36 km)
Kirsten undersøger om hjælperne kan deltage gratis i torsdagsetapen der er 10 km v. Carlsberg.
En del medlemmer har på Generalforsamlingen meldt sig som hjælpere, der orienteres om emnet i næste nyhedsbrev.

6. Nyt om hjemmesiden v. Bibi

Der er lavet oprettelsesdokument på nye indmeldelser, information går direkte til Lene. Hjemmesiden indeholder også link/tilmelding til sommerfest. Initiativet vil opfordre medlemmerne til at bruge hjemmesiden mere.

Vi skal overveje et betalingsmodul, der kan anvendes både ved arr. + kontingent.

Bibi opfordrer til at de der er tovholdere på vores Fokusløb skriver på hjemmesiden, både før om mødested osv. Bagefter med et par ord om arr., meget gerne vedlagt lidt foto.

Aktuelt er CPH Half + Etape KBH begge ”låst fast” som begivenheder.

Bibi ønsker lidt hjælp til hjemmesiden og Vibeke er fremover med på opgaven.

7. Næste kvartals fødselsdage

De kendte runde fødselsdage resten af året blev løbet igennem. Christian er tovholder på gave + reminder om aktuel dato/medlem.

8. Frederiksberg Stafet – status v. Christian

Afvikles på træningstirsdag d. 16. juni – alle medlemmer opfordres til at deltage, i kommende nyhedsbrev. Marianne K. & Christian sætter holdene. Pris pr. hold 285 kr. Sidste frist for tilmelding af Valbyløberne er fredag d. 21. maj (officielt d. 1.juni)

9. Natløb – status v. Sus & Christian

Der er individuel tilmelding, pt er 7 Valbyløbere tilmeldt. For hold 1B er natløbet et sæsonmål.
Marianne K. står for begivenhed og kontakt på Facebook. Christian koordinerer mødested + transport.
Vi skal minde medlemmerne om, at de altid til alle løb, bør tilmelde sig som Valbyløbere.

10. Sommerfest

Bibi, Janne & Vibeke er (indtil videre) i festudvalget – Per ruller sangen. Festen er planlagt til lørdag d. 20. juni. Dato er meldt ud for lang tid siden + begivenhed oprette på Facebook. Cafe La´ Orange er booket igen.
Invitation skal ud snarest – der mindes om dato i kommende nyhedsbrev.

11. Eventuelt

Lidt datoer kom på plads – vi aftalte:

  • Trænermøde onsdag d. 10. juni – Bibi & Christian koordinerer og inviterer hurtigt (også CPH Half trænerne)
  • Næste bestyrelsesmøde hos Christian mandag d. 15. juni
  • CPH Half midtvejsmøde mandag d. 22 juni kl. 19.30 (Kirsten koordinere med DGI/DAF)
  • Ny sæson kick-off møde mandag d. 17. august
  • Medlemsaften v. Thomas Nolan tirsdag d. 22. september (Thomas har bekræftet datoen)
  • Trænerdag/kursus – lørdag d. 24.oktober (dag meldes ud igen til trænermødet)