Deltagere: Bibi, Camilla, Christian, Lene, Line, Lars, Kirsten
Referat: Kirsten

1. Siden sidst v. alle

  • Netværksaften v DGI – Kirsten orienterede om aftenen og at vi er blevet tilbudt at deltage i netværk med andre løbeklubber resten af 2017 for 2000 kr.
  • Vi er opfordret til at indstille os selv som Årets forening i DGI – ansøgningsfrist d. 15/2. Vi sender ikke ansøgning afsted.
  • Hannover, Bibi gav status, herunder at budgettet ballancere. Der sendes info til deltagerne i uge 9
  • Sceleroseforeningen, mødet blev udsat. Bibi og Line deltager når mødet genoptages

2. Medlemsweekend v Kirsten

Status er pt. 19 deltagere, vi håber forsat på 25. Programmet er lukket.

3. Beretningen  v. alle

Gennemgået en sidste gang og tilpasset med notater

4. Budget – v. alle

Gennemgået og tilpasset en sidste gang   

5. Generalforsamling v. alle

Lokalet er booket fra kl. 17.00 – 21.00. der er bestilt smørrebrød og baren er åben til kl. 21.00. Line bestiller 2 kasser øl/vand til GF. Vi drøftede hvad der skal med i den mundtlige beretning. Line køber gavekort til Årets Valbyløber

6. Forårets træning, herunder trænerstaben v. alle

Der holdes cafeaften for Kondiløberne og Run for Fun ultimo februar. Vi drøftede hvem vi har i trænerstaben og om der skal indkøbes ekstra trænerveste

7. Mobilpay v. Lene & Kirsten

En stor succes, der var værd at vente på. Mange benytter løsningen – vi skal minde medlemmerne om at man skal skrive sit navn inden betaling

8. Eventuelt og herunder næste møde

Årets runde fødselsdage blev gennemgået. Sommerfest bliver d. 12. august

Næste møde onsdag d. 29. marts hos Bibi kl. 18.30