– referat Kirsten

1. referat fra sidst

Enkelte kommentarer tilpasset, derefter godkendt

2. Medlemsliste/tal

Alle medlemmer ifølge medlemsliste, har modtaget mail fra Dennis vedr. status på kontingent. De der er bagud med kontingent er opfordret til at betale, da de ellers betragtes som udmeldte.

3. Siden sidst

Vi evaluerede på trænermødet og drøftede den videre skæbne for en ”træner manual”. En mappe til trænerne med emner som, tip til opvarmningsøvelser, fartlege, gode ideer samt manualen, kan være noget vi skal arbejde med i den nye bestyrelse og parkeres pt.

Etape København, og opfordringen fra DGI til at hjælpe mandag d. 29. juni + onsdag d. 1. juli blev drøftet og vi besluttede at spørge medlemmerne på generalforsamlingen.

4. Generalforsamlingen og planlægningen af denne – herunder Årets Valbyløber

Vi fordelte opgaverne til generalforsamlingen.

Bestyrelsens beretning i folderformat blev godkendt og de mundtlige emner der skulle præsenteres blev finpudset.

Christian arbejder videre med Camilla i Intersport og økonomien i vores aftale om nye klubtrøjer. Vi besluttede at arbejde ud fra en egenbetaling på 100 kr. for 1 rød trøje pr. medlem og fuld pris på trøjer i farver efter eget valg. På begge type bluser, betaler Valbyløberne tryk af logo.

Vi skal ha´ gang i medlemskort og drøftede formen. Kirsten prøver at nå det inden generalforsamlingen.

5. Eventuelt

Ingen emner

Næste møde planlægges efter generalforsamlingen når ny bestyrelse er sammensat.