Valbyløberne – bestyrelsesmøde 07.09.15 hos Kirsten
Deltagere: Bibi, Christian, Lene, Per, Sus, Vibeke, Kirsten (referent)

1) Sidste referat
– ingen bemærkninger

2) Siden sidst
– ironman v. Lene. Der er meget positive tilbagemeldning og rigtig mange Valbyløbere var aktive på dagen. Det endelige regnskab udestår, men vi havde langt hovedparten af timerne og kan se frem til stor del af honoraret.
– fødselsdagen v. alle. Der var fin tilslutning til arr i Søndermarken m bobler og saltstænger. Oplægget var en fælles løbetur og det glippede af flere grunde.
– vi har søgt nye veje på samarbejdspartner til skadesbehandling. Kirsten kontakter Klinik for opsigelse af aftale. Når det er sket, markedsføres samarbejdet med Lars, på både hjemmeside i medlemsinfo. Marianne K bliver samarbejdspartner på massage.

3) medlemstal & økonomi
– Lene gennemgik 1/2 års balancen vi havde fået tilsendt på forhånd. Alt ser ret fornuftigt ud, vi er pt. 107 medlemmer.
– Kirsten sender pr automatik det seneste nyhedsinfo til nye medlemmer. Vi talte om at ha’ et standardskriv der kan bruges.

4) status på CPH Half
– foreningenLet er opdateret med medlemmer der har start.nr. vi er 42 ialt. Der er fælles transport fra Prøvehallen søndag morgen og base i Fælledparken mellem toilet/storskærm. Der er 25 medlemmer der deltager i After party søndag kl. 18 på Cafe Phenix.

5) efterårets træning, trænere, kursus
Bibi & Christian præsenterede oplæg på efterårets træning der er udarbejdet af Henrik L, Janne, Christian & Bibi. Oplægget gennemgås på trænermøde d. 9/9

Vi ønsker at tilbyde mere varieret tirsdagstræning i en forsøgsperiode på 2 mdr. Vi håber alle medlemmer vil bakke det op og deltage aktivt. Efter sidste træning evalueres stående og følges evt op af spørgeskema.

6) medlemsmøde
Der reklameres forsat for aftenen, både på FB og mundtligt til træning. Umiddelbart indtil videre fin tilslutning.

7) Hannover foråret 2016
Turen i 2015 var en succes og flere har spurgt til gentagelse. Vi besluttede at udbyde en tur igen næste år. Bibi booker samme hotel.

8) Hjemmesiden
Bibi forslog nyt tema/træningsform som erstatning for CPH Half, der har været vord blikfang siden april.

9) Julefest
Datoen blev fastsat til lørdag d. 21/11 – udvalg skal nedsættes og PR påbegyndes.

10) eventuelt
Vi drøftede hvilke Fokusløb vi skal have i kalenderen.
Copenhagen Urban Trail d. 27/9 (er begivenhed på FB)
Eremitageløbet 14/10 (her mangler tovholder)
Skovmaraton i Hillerød d. 1/11, her tilbydes både 10 km, 1/2 og 1 maraton (her mangler tovholder)

Næste møde d. 19/10 kl. 19 hos Per, Nakskovvej 54