Deltagere: Bibi, Camilla, Christian, Lene, Line, Lars, Kirsten

Referat: Kirsten

1. Siden sidst v. alle

  • Vi har fået henvendelse fra Valby Kulturdage v. Villy Sørensen om vi vil deltage med et motionsløb eller lign. – det bliver et nej tak pga manglende ressourcer.
  • Vi har fået henvendelse fra DGi om vi vil deltage i fællestræning og PR omkring Etape KBH – det bliver også et nej tak da vi prioriterer at få hjælpere nok.
  • Vi har fået henvendelse vedr. ”bevæg dig for livet” om vi vil være med i et GO RUN koncept for begyndere – det bliver et nej tak da vi selv (Marianne K) står for samme koncept i klubben.

2. Opsamling generalforsamling v. alle

Generalforsamlingen gik over al forventning og i rekord fart. Referatet sendes til banken m. underskrifter – Kirsten undersøger hvad banken præcist skal bruge.

3. Hannover status, orientering v. Bibi & Lene

19 Valbyløbere deltager og som udgangspunkt forventes at turen balancerer i egenbetalingen.

4. Ironman v. Lene

Der er udskiftning på stort set alle poster i planlægningsudvalget – herunder en ny ansvarlig for løberuten. Lene & Kirsten tager møde med udvalget og vurdere om det fortsat er en opgave vi skal kaste os ud i. Åbningstiden i depotet er forlænget med halv time, så der skal bemandes til kl. 23.30.

5. Sommerfest v. Kirsten

Sommerfesten afvikles enten d. 11/6 eller d. 18/6 – vi går udenom d. 25/6 pga studenterfester og skolesommerferiens start. Festudvalget består af Ann, Camilla P, Vibeke og Kirsten. – udvalget fastsætter datoen.

6. Medlemsaftener, planlægge 2016 v. alle

Tirsdag d. 24/5 kl. 19-21 tilbydes alle aktive betalende medlemmer DGI ”løbestil – i teori og praksis”. Tirsdagstræningen aflyses og erstattes af ovenstående.  Lene kontakter DGI og får koordineret aftenen.

Tirsdag d. 20/9 kl. 19-21 tilbydes alle aktive betalende medlemmer temaaften om ”skader” v. Lars Røpke Nielsen v. Copenhagen Physio – Lene koordinerer /Line booker lokale

7. Status trænerudvalget v. Bibi & Christian. Herunder drøfte kursus/tøj.

Tirsdagstræningens planen udløber d. 12/4 – der udarbejdes træningsplan for resten af forårshalvåret m. udløb ultimo juni.

Line indhenter tilbud/tøjtyper på klubtrøje/vest til træner teamet.

8. Medlemsinfo – emner til næste nyhedsbrev v. alle.

Vi skal have medlemsinfo ud om ny bestyrelse, klubtrøje, vores samarbejdspartnere. – Kirsten laver udkast.

9. Hjemmesiden v. Bibi

Husk vi alle skal melde ind når der er arr./løb – både før og efter. Billedarkiv er stadig på tegnebrættet – Line & Camilla hjælper Bibi. Christian hjælper med at lægge ruter på.

10. Eventuelt v. alle – herunder næste møde

Intet under eventuelt.

Næste møde mandag d. 2/5 kl. 18 hos Kirsten