Deltagere: Bibi, Christian, Elisabeth, Gittemay, Lars, Martin og Kirsten  (hos Gittemay) 

Referat: Kirsten

Siden sidst v. alle, herunder velkommen til Gittemay & Martin

 • Referat fra generalforsamlingen er godkendt af referent, dirigent og bestyrelse og offentliggøres nu på hjemmesiden.
 • Det er lykkedes Christian at få tilladelse og fået opsat skabe til opbevaring i Prøvehallen, instruktion gives til dem med behov for opbevaring.
 • Arre´ mangler stadig honorar
 • Hannover regnskab præsenteret – Cityhotel Thüringer Hof er booket til 2019.

Spørgeskema evaluering v. Bibi 

49 besvarelser ud af 100 mulige.

Ironman:

 • 30% vil gerne bruge nogle timer, 35% vil hjælpe, men ikke m høj prioritet, 35% vil ikke love det.
 • Vedr. fremtiden 2019, vil du tage over og oplæres: vil 4% gerne høre mere, 4% vil overveje det. 80% siger det er for stor en opgave.

På baggrund af dette opsiger vi samarbejdet med Ironman for 2019.

Etape KBH.

 • 14% vil gerne løbe hele etapen.
 • 19% vil gerne løbe 1 etape eller 2
 • 23% vil gerne være frivillig
 • 17% gør det klubben har brug for
 • 27% tager ikke stilling.

På baggrund af dette fortsætter vi samarbejdet med DGI omkring Etape KBH.

LØBEREN, nyt samarbejde v. Kirsten

Klubben betaler tryk af logo som hidtil
Gavekort uændret
Vi ønsker at modtage faktura hver måned
Kirsten undersøger om der også er rabat ved løb og om vi får bekræftelse på bestillingerne.

Royal Run v. Kirsten

50 Valbyløbere er tilmeldt løbet derudover omkring 20 Royal Run deltagere.
Vi laver base inden løbet og finder egnet sted til bagefter, hvor der serveres øl/vand.
Action: Christian koordinere når vi kender endelig rute/start og mål.
Deltagerne af træningsforløbet tilbydes træning indtil næste kontingentperiode.
Vi undersøger mulighed for træningstilbud indtil sommer/sæsonafslutning, action Kirsten

Nyt fra trænerteamet ved Bibi & Christian   

Der er trænermøde mandag d. 28/5, alle nuværende + Royal Run trænere inviteres.
Vi arbejder for brobygning mellem holdene, så der bygges team op, Royal Run inddrages.
Action: Kirsten tager kontakt til Royal trænerne
Action: Bibi tager kontakt til eksisterende trænere

Persondataforordningen v. Elisabeth & Kirsten

Privatlivspolitik offentliggøres på Facebook/Hjemmeside – action Bibi/Kirsten.
Der laves samtykkeerklæring til alle eksisterende medlemmer, hvori vores privatlivspolitik skal bekræftes.
Action: Elisabeth tjekker ændringerne hos Foreninglet, og sikre at medlemskartoteket har den fornødne fleksibilitet.
Action: Kirsten undersøger om DGI, alligevel, har besluttet at bidrage med udkast.
Action: Gittemay henter inspiration i andre foreninger.

Sommerens løb v. alle

Frederiksberg Stafetten tirsdag d. 12/6 erstatter træningen. Klubtilskud 50 kr. pr. medlem.
Stafet ved 4 prs. pr. person 135 kr. + forplejning. Senest tilmelding d. 30/5
Action: Bibi laver begivenhed på Foreninglet. Christian kontakter Camilla A og takker ja til planlægnings tilbud.
Sclerose løbet lørdag d. 11/8 kl. 11 erstatter træningen. Egenbetaling 25 kr. klubtilskud resten.
Action: Bibi/Line koordinere.
CPH marathon søndag d. 13/5 – begivenhed oprettes på hjemmeside da ca. 5 medlemmer deltager
Kastelløbet tirsdag d. 21/8 – begivenhed oprettes på hjemmeside – action: Bibi
CPH Half søndag d. 16/9 – link modtaget til klubtilmeldinger. Action Bibi. Træning frem mod løbet planlægges med trænerteamet.

Sommerfest v. alle

Afvikles lørdag d. 30. juni – Lars er festudvalg/repræsentant for bestyrelsen.

Etape KBH v. Bibi, Christian & Kirsten

Vi skal være frivillige mandag d. 18/6 og torsdag d. 21/6 hvor træningen er aflyst. Action Kirsten
Der er stadig langt igen med frivillige, så der skal mere markedsføring til, evt. nyt medlemsskriv. Action alle…
Alle frivillige tilbydes valgfri etape som tak for hjælpen.
Vi har Etape KBH fællestræning tirsdag d. 15/5 – plan er klar. DGI har lavet begivenhed på FB.

Eventuelt v. alle

Ingen punkter – udover at der købes barselsgave til Arré

Næste møde, sommermødet, er hos Bibi mandag d. 11/6 kl. 18.30.  

Tillæg

Efter mødet lykkedes vi at få en aftale med Frederiksbergstafetten om en specialpris på 100 kr pr person.