Deltagere:  Bibi, Camilla, Christian, Elisabeth, Line, Lars, Kirsten

Referat: Kirsten

1. Bordet rundt og velkommen til Elisabeth

2. Referat fra sidste møde godkendt

3. Siden sidst

  • På generalforsamlingen kom der forslag om nyt navn til Fællesholdet – følgende fik flest point: Fællesholdet 7 – Keep on Running 4 – Puls2500 4 – Run for Life 5 – Road Runners 3.
  • Vi siger nej tak til at deltage i DGI netværk
  • Skleroseforeningen planlægger løb d. 9/9 – deltagergebyr 50 kr. Det ku´ erstatte en lørdagstræning. Foreningen ønsker samarbejde med os til Kulturdagene. Der planlægges baneløb på 5 g 10 km og en lille festival. Vi besluttede ikke om vi deltager – punktet gemmes til næste møde.  

4. Update på Hannover v. Bibi
Status er pt. 23 deltagere i 2017. Vi ønsker at fortsætte med dette turtilbud også i 2018 (hvis der også er interesse blandt deltagerne)

5. Update på medlemsweekend v. Kirsten
Der er pt. 21 deltagere, og der skrives ud til deltagerne om transport

6. Nyt fra trænerteamet v. Bibi & Christian Der er fællestræning med DGI d. 2. maj – fortræning til Etape København.

  • Sidste fællestræningen inden sommer er d. 27/6 hvor der holdes sommerafslutning i Søndermarken
  • Sommertræningen torsdage i juli/august bliver varetaget af trænerne på skift – det markedsføres i forbindelse med næste træningsprogram
  • Vi har fået lov at låne træningsbanen hos FIF d. 9/5 og træne samtidig med FIF.
  • Der planlægges event for trænerne med budget på 2500 kr.   

7. Årsplan – hvor vil vi hen i 2017 v. alle
Emnet gemmes til næste møde med dette som hovedemne på dagsordenen.

8. Eventuelt + næste møde
Vi talte om, at vi som løbeklub, der skaber rammerne for løb, med et regelsæt, der som udgangspunkt giver plads til alle. Vi har samtidig normer og forventer at medlemmerne indordner sig fællesskabet, herunder den gode tone og den fælles opvarmning.

Næste møde onsdag d.10. maj Christian kl. 18.30