Til stede: Christian, Camilla, Bibi, Elisabeth, Kirsten, Lars og Line

 • Godkendelse af sidste referat + opfølgning på aktiviteterne
 • Siden sidst, herunder evaluering på sommerfest og Ironman + konklusion på Sclerose Walk N Talk (mail fra Line/Bibi d. 5. august)
 • Valby Kulturdage – Bibi har lavet oplæg til folder (se nedenfor – eller vedlagte da jeg ikke ved om Bibi´s link virker)
 • Sæsonstart tirsdag d. 5. september – hvilke tilbud har vi?  v. Bibi og Christian   
 • Økonomi og medlemsopdatering v Elisabeth
 • Velkomst info til nye Valbyløbere – Bibi – Bibi har lavet oplæg til folder (se nedenfor – eller vedlagte da jeg ikke ved om Bibi´s link virker)
 • Hjemmeside v. Bibi
 • Etape København – skal vi det for fremtiden? V. Bibi, Christian og Kirsten
 • Ironman – skal vi det i fremtiden? v. Line og Kirsten
 • Eventuelt og næste møde Facebook (adminstrator)
 1. Godkendelse af ref:

Medlemsaften d. 25. okt. i Intersport, vi skyder på at der ca. kommer 20 stk. Christian sætter det i værk kl 18.30. Kirsten laver et opslag på Facebook i løbet af september og ligger det op på hjemmesiden.

Løbedagsarrangement på Møn dato er 14. eller 28. oktober, d. 14. oktober ligger i skolernes efterårsferie. Det bliver d. 28. oktober, et udvalg finder ud af hvad der skal ske den dag. Kirsten er i udvalget.

2. Siden sidst:

Sommerfesten: Der kom 24 til sommerfesten, der var blevet forhandlet fri bar i 3 timer hvilket var gået ud over madkvaliteten. Rigtig god stemning og en masse snak, Janne stod for musik og bød op til dans. Vi skal retur til juni måned for at holde sommerfesten, der var mange på ferie.

Ironman: Vi var udfordret ved at være på to gader, gjorde det svært ved at hjælpe hinanden. Mellem kl 17-20 kunne vi godt ha været flere hænder. Og lukke-holdet manglede i den grad flere mennesker. Samlet var vi 95 frivillige. Time antallet er ikke regnet ud endnu.
Motionsklubben Amager og FIF har sagt ja til at være med igen.

Sclerose Walk N Talk: vi har holdt fast i at der er klubbetaling på 50kr til de medlemmer der deltager. Bibi har lagt det op på hjemmesiden, samt Facebook og fortæller om det til træningerne.  

Der har generelt været mange til løb hen over sommeren. Torsdags træningen har fungeret med frivillige fra egen rækker.

3. Kulturdagene:

Bibi har lavet en folder til kulturdagene, der bliver læst korrektur og lavet rettelser. Målgrupper er nye medlemmer, som ikke kender til Valbyløberne i forvejen.  

Der er brug for friske medlemmer til at dele flyers ud til kulturdagene d. 1.-2.  September, (der bliver spurgt til træningerne). Karin har sagt ja til et par timer, Lars tager fredag, Line

4. Sæsonstart tirsdag d. 5. september:

Der er træner møde på mandag hos Christian. Der efter bliver træningsplanerne lagt på hjemmesiden. Kirsten holder indledning tirsdag d. 5 og repræsentanter fra holdene præsenteret træningen.

5. Økonomi og medlemsopdatering:

Vi har gennemgået regnskabet samt balance på medlemmer.

6. Velkomst info til nye Valbyløber:

Den er blevet gennemgået med små rettelser, Bibi retter og lægger det ind i Foreninglet.

7. Hjemmesiden:

Der mangler nogle som har lyst til at levere skrivelser fra diverse løb og arrangementer. Stadig en opfordring.
Vi vender foto beholdningen, skal der laves en fotomappe? Nej, Vi har en fotomappe på Facebook med billeder både nye og gamle.
Bibi ligger billeder op når der er nyheder.

8. Etape København:

Vil vi den indtægt?
Det er lettere at tjente penge ind end i forhold til Ironman. 

Vi kan desværre ikke vente med at tage en beslutning om at droppe Etape København, i det at DGI skal have besked, hvis de skal have mulighed for at finde en ny klub.

Vi satser på at få stillet et hold til Etape København 2018, hvor vi skal lave en rute og sætte vejviser.
Etape København tages op på generalforsamlingen 2018 om vi skal stoppe efter løbet i juli 2018.

9. Ironman:

Skal vi forsætte med at være en del af Ironman eller skal vi stoppe? Hvad skal der til for at aflaste dem der er koordinator?
Kirsten og Line forsætter 2018 og tager Amager og FIF med i koordinering.
Tages op på generalforsamlingen om vi skal stoppe efter august 2018

Huske: at lave stations ansvarlige.

10. Evt:

 • Facebook: Der skal kigges på de eksisterende administrator, nogle skal fjernes og andre på. Kirsten tager den opgave.
 • FIF: vil holde et kursus som trafik officiel (TO), vi vil ligge det ud til medlemmer og der er nogle der vil påtage sige den opgave. Kirsten spørger til selve uddannelse, pris, mm.

Næste møde d. 16. oktober kl 18.30 hos Camilla Dronning Dagmars Alle 10 2 tv

 

Ref. Line Juul Faxø