Deltagere: Bibi, Camilla, Christian, Elisabeth, Line, Lars, Kirsten
Referat: Kirsten

Godkendelse af referat v. alle
Åbne opgaver fra sidst er udkast på ny samarbejdspartner efter lukningen af Intersport.
SPORTSMASTER laver ikke klubaftaler og henviser til deres KLUB medlemskab der altid giver 20%
FA Sport tilbyder kun tryk på tøj købt derigennem, sælger alle mærker.
Delfintryk sælger alle typer sportsmærker og tilbyder også tryk på tøj købt andre steder. Action Line,
indhenter prøver på forskellige bluser, vi kan præsentere på generalforsamlingen.
Løberen laver klubaftaler – Kirsten arbejder videre med konkret tilbud.

Siden sidst v. alle

  • Dejligt mange deltager i vores træning – Christian fremhæver især en lørdag hvor flere end 40 deltog.
  • Etape KBH – medlemmerne har modtaget mail om at melde sig som hjælpere, det går lidt langsomt
    med svar retur/tilmeldinger.
  • Der er lavet løberute på 1 km. ved Valbyhallen med markering ved hver 100 m. Kirsten har deltaget i
    møde hos Valbyhallen om videre forløb og nye ruteforslag i Valbyparken – alt med udgangspunkt fra
    Valbyhallen. Christian har lavet 2 ruteforslag der er sendt ind til projektet.

Hannover v. Bibi
Deltagerne har modtaget mail om nyt hotel, lidt ændret brugerbetaling for enkeltværelser, samt en sidste mulighed for afbud. Et enkelt medlem har kommenteret på prisen.
Der er ingen afbud, derimod en ekstra deltager, så vi nu er på 33 rejseglade på tur.
Henning er booket til medaljefoto tirsdag d. 10. april.

Royal Run v. Kirsten
Der er pt. 39 tilmeldt vores træningsforløb.
17 eksterne deltog i kick-off aften m. foredrag – der var god spørgelyst.
Der er et flot repræsenteret trænerteam omkring Lukas de næste 12 uger.
Vi bestiller trænerveste til de frivillige – action Kirsten
Der er pga prins Henriks bortgang ikke yderligere DGI markedsføring på Royal Run før medio marts.
Henning kommer til foto i forbindelse med træningen og skyder nogle foto af os alle ved opvarmning.

Facebook workshop v. Bibi & Kirsten
I alt: Vi diskuterede fordele/ulemper ved Facebook side contra gruppe som vi har i dag.
En Facebook side er særligt egnet når vi har arr. der skal markedsføres eksternt. Vi ønsker pt. at
arbejde videre med hjemmesiden og kaster os ikke ud i ny markedsføring via Facebook.

Generalforsamling v. alle
Vi gennemgik budget/regnskab – herunder aktiviteter i 2018 endnu engang.
Dirigent og referent er på plads, forudsat de vælges på GF.
Jury til Årets Valbyløber er på plads, der er oprettet mailadr. specifikt til formålet.
Endnu engang var vi lige omkring beretningen og hvad den skal vægte. Omkring fremtid skal vi huske
Ironman/Etape KBH der skal tilkendegivelser for fremtiden.

Eventuelt v. alle –
Ingen punkter og vi sagde stor tak for indsatsen og samarbejdet de sidste 2 år til Camilla og Line.
Der er Etape KBH fællestræning d. 20. marts.
Næste møde planlægges først efter generalforsamlingen.