Bestyrelsesmøde d. 25. januar hos Bibi

Deltagere: Bibi, Christian, Lene, Per, Vibeke, Kirsten
Afbud: Sus
Referat: Kirsten

1. Siden sidst v. alle

 

 • Vi har fået henvendelse fra Motionskonsulent i Hvidovre Kommune vedr. Motionsoversigt for kommunens borger, der vil gerne henvise nye løbere til vores Flexhold.
 • Resultatet fra spørgeskemaet er offentliggjort på hjemmesiden, der har indtil nu ikke været medlemsreaktioner.
 • Der har været go´ tilslutning til løb jule – og nytårsaftens dag. Der blev skålet godt nyt hos Christian efter løb.

 

  2. Nyt fra trænerudvalget v. Bibi & Christian

 

 • Der har været trænermøde medio januar.
 • Der er udarbejdet træningsprogram for ”fællesholdet” indtil 12/4
 • Der er udarbejdet træningsprogram for lørdage, målrettet halv- og hel maraton. Der skal helst være alternativ til de lange ture lørdag, så muligheder for at ”løbe fra skal præsenteres inden go-run.
 • Rute for tirsdag og lørdags præsenteres fremover på hjemmesiden m link.
 • Marianne K + Kristine har præsenteret tip til opvarmningen der SKAL gennemføres tirsdag/lørdag. Der laves kalender med turnus så opvarmningen går på skift. Vibeke laver skema og udsender.
 • Erik/Marianne har lavet oplæg til hjemmesiden om træningstilbud for Flex holdet.
 • Der er stemning og ønske for kursus i trænerstaben. – Næste tilbud bliver ”optimere dit løb – løbeskader og forebyggelse”

3. Medlemsstatus v. Lene

 

 • Pr. 31.12.15 var 105 medlemmer registeret – vi fik status på kassebeholdningen.

4. Generalforsamlingen v. alle

 

 • Regnskab – Henrik Østergård, gjorde os selskab under punktet regnskab.  Henrik bemærkede og at der havde været løbende bogføring over året og tog det som et kvalitetstegn.  Henrik har fra Lene modtaget mappe med årets regnskab og afstemt alt. Regnskabet blev underskrevet af alle og sendes pr. post til Sus for underskrift.
 • Budget – Vi drøftede niveauet for aktiviteter det kommende år og forventninger til medlemmer og øvrige indtægter.
 • Beretningen – vi aftalte at gøre det anderledes end i 2015 hvor vi havde lavet en folder. Konklusionen blev at valgte nogle begivenheder fra 2015 ud som vi hver især skriver om, så det efterfølgende kan samles i en fælles beretning.
 • Indkaldelse – deadline blev gennemgået og action aftalt. Vi drøftede endvidere hvem der stiller op på ny og hvilke poster vi har ledige.

5. Hjemmeside v. Bibi

 

 • Janne har hjulpet Bibi lidt – der er meget at vedligeholde.
 • Der forestår et stort arbejde med at gennemgå for uaktuelle nyheder

 

6. Eventuelt v. alle

 

 • Ingen yderligere emner

Næste møde holdes d. 23. februar efter træning i Prøvehallen – opsamling på Generalforsamling er eneste emne.