Deltagere: Bibi, Christian, Lene, Per, Sus, Vibeke, Kirsten
Referent: Bibi.

1. Referat fra sidst møde godkendt (Bemærk datoerne er forkerte i sidste referat, bla. 22/9 og kick-off er siden aflyst)

2. Siden sidst 

 • Etape Kbh: . Ros fra DGI for godt humør, god bemanding, styr på tingene. Også ros fra deltagerne. Evaluering i september/oktober hos DGI hvor Kirsten, Christian og Bibi deltager. Stor opbakning fra Valbyløberne både som hjælpere og løbere : 24 deltog mandag, 12 onsdag, der var 21 løbere om torsdagen samt et antal supportere. Som svar på Kirsten mail til hjælperne er der kommet positiv respons: vil gerne hjælpe igen.
  Valbyløberne fik 7.400 i kassen.
  Tilbud om foreningsudvikling: Enighed om at takke nej i denne omgang da vi ikke mener det er aktuelt pt.

3. Økonomi + medlemstal
4 udmeldelser siden sidst. Lene sender reminder om manglende kontingent, når adgangen til Danske Bank er på plads.

4. Valbyløbernes fødselsdag, skal vi/hvordan/hvornår?
5 års fødselsdagen er egentlig d.10.august, da Valbyløberne havde stiftende generalforsamling 10. august 2010. Vi besluttede på mødet at fejre os selv tirsdag d. 18. august med ‘champagne og saltstænger’ efter løbeturen. Janne – sang? Christian og Lene arrangerer. Søndermarken alt. Prøvehallen

5. Nyt fra trænerudvalget

 • drøftelse af oplæg fra Marianne K + Bibi. Kirsten + Bibi tilpasser Mariannes oplæg efter bestyrelsens anbefalinger/input. En gruppe fra trænerudvalget bestående af Janne, Henrik Lorenzen, Christian og Bibi, tilpasser Bibis oplæg.
 • Kick off møde ja/nej? Trænerudvalget havde foreslået at sæsonstarten flyttes til efter CPHHALF i september og at kick-off mødet også flyttes tilsvarende. Et forslag om at helt droppe kickoff mødet og dermed dyr annoncering blev vedtaget. Vi ønsker nye medlemmer, men har også brug for at samle os og komme godt videre efter CPHHALF projektet.
 • Sæsonsstarten lægges til d. 15. september.
 • D. 22. september kommer Thomas Nolan for at holde en træningsdag med efterfølgende foredrag for hele klubben. Bestyrelsen ønskede at bruge Thomas Nolan og dette arrangement som præsentation af efterårets træningsplaner. Kirsten kontakter Thomas.
 • Som erstatning for annoncering undersøger Kirsten muligheden for hjælp til en pressemeddelelse hos DGI/DAF, en slags follow-up på omtalen ved op-starten til CPHHALF projektet.  Bibi tilretter flyers som kan bruges til uddeling under Kulturdagene.
 • Et forslag om at lave en intern evaluering af årets alle  tiltag: hvad har de givet?

6. CPH Half, status og oplæg på arr. i forbindelse med løbet.
18 nye medlemmer i alt ca 35 Valbyløbere er tilmeldt halvmaraton. Vores indtægt ved deltagelse i projektet er 4480 kr.

Forslag til afterparty arrangement efter løbet: Bones ved Tingstedet alternativt Café Fenix kl. 18. Bibi + Kirsten arbejder videre.

7. Status Ironman
Line + Lene kører projektet. Kirsten pennefører ved registreringer on spot. God respons og tilmelding allerede fra Valbyløberne. Også fordelingen på de forskellige pas ser fornuftig ud.

8. Nyt om hjemmesiden
Intet nyt under solen i øjeblikket, men siden skal rettes til og gennemgås inden sæsonstart.

9. Eventuelt + næste møde
Lenes fys (www.cph-physio.dk) har givet et godt tilbud til klubben:
1. gang konsultation til halv pris , herefter 50 kr. rabat pr efterfølgende konsultation. Han har også en række andre forslag som Lene går videre med. Vi skal have lukket vores samarbejde ned med Klinik.

Et tilbud om en aftale med Løberen blev skrinlagt da vi prioriterer vores lokale Intersport.

• Næste møde 7 september kl. 18.30 hos Kirsten