1) Referat fra sidst
Ikke på hjemmeside da ikke godkendt per mail. Godkendt.

2) Siden sidst
Løb i kalenderen på hjemmesiden:
Muligheder: Etape København, Frederiksbergstafet, ”halvmarathon i København til efteråret”. Tages med til trænermødet.

3) Økonomi og medlemstal
84 betalte kontingent for andet halvår.
Dennis sender reminder om at betale kontingent. Samt aftaler møde med Henrik om revision.

4) Hannover
14 tilmeldinger, ikke alle har betalt endnu (flere betalinger forventes d. 3).
Planlægningsmøde for deltagere vil blive afholdt.

5) Status på træning
Trænermøde er d. 23/2.
Snak om ambitionsniveau, restitution, trænermanual, og hold. Christian og Bibi står for trænermødet

6) Generalforsamling
Lokale booket, 16.30-­21.30, møde forventet 17.30-19.30. Mad bagefter, ikke bestilt  endnu. Kandidater til referent og ordstyrer fundet.

7) Temadage
Udskudt til efteråret

8) Evt.
Gave til væskedepothjælperne – Næsten klar

Logo – Bibi har kontaktet, kommer nærmere

Medlemskort – Afventer logo

Fødselsdage, registrering og gave – Flere fødselsdage forsøges indhentet

Tøj – Christian snakker med Intersport om muligheder

Foredrag – hvad skal vi ha ́ næste gang – Kirsten og Bibi snakker med kontakter

Trænerkursus – skal vi stable et nyt på benene – Gentages i efteråret (uge 43?)

Næste møde: Hos Christian 9/3 kl. 18.