Bestyrelsesmøde d. 19. oktober 2015 hos Per

Deltagere: Bibi, Christian, Lene, Per, Sus, Vibeke, Kirsten

Referat: Kirsten

1. Siden sidst v. Kirsten + alle

 • Klinik er opsagt, uden yderligere svar retur fra Klinik. Copenhagen Physio  v. Lars Røpke er ny samarbejdspartner.
 • Medlemsaftenen d. 22. september var en succes og der var stor opbakning blandt medlemmerne.
 • Etape KBH, betegnes af arrangørerne som en succes, med ca. 500 der løb hele etapen.70% af de adspurgte har sagt de vil anbefale løbet til andre. Isoleret set gav løbet overskud (når der ikke medregnes arrangørernes arbejdstimer). Vi har sagt ja til at hjælpe igen næste år.
 • Der er et nyt DGI samarbejdskoncept, som vi indirekte er en del af, fordi vi er hjælpere til etapen.  Om vi skal være hjælpere ved andre DGI løb, tager vi fra gang til gang og vurdere omfang/tidsforbrug.
 • DGI holder Løbe netværksaften 18. november, vi er inviteret med til at fortælle om vores CPH Half samarbejde. – Bibi og Kirsten deltager.

2. Medlemstal & Økonomi v. Lene

 • 17 ikke betalende medlemmer er blevet mindet om manglende kontingent  – 6 har svaret.
 • Vi har modtaget 20.000 kr. i honorar fra Ironman – de skal fordeles efter timetal til Volley og Natteravnene.

3. Status på træningen v. Bibi & Christian

 • Henrik l, Liz, Janne, Bibi og Christian er i trænerudvalg. Der har på nuværende tidspunkt været gennemført 3 gange af den ”nye” efterårstræning. Generelt er det positivt modtaget og der har været højt humør. Konceptet er overordnet at der hver 2. tirsdag løbes almindeligt og hver 2. tirsdag alternativ træning. Det giver et større fælles ansvar for flere end dem man sædvanligvis træner. Der er nogle enkelte af vores medlemmer der bare vil løbe en tur og ikke bifalder det nye tiltag.
 • Tirsdag d. 24. november laves der mundtlig evaluering efter træning, hvorefter alle modtager et spørgeskema. Bibi laver udkast til gennemsyn i trænergruppen + bestyrelsen. Deadline på spørgeskema er d. 6/12 så resultaterne kan behandles på næste bestyrelsesmøde.

4. Status på hjemmesiden v. Bibi + alle

 • Bibi vil arbejde med et bedre billede arkiv.
 • ”nyt medlem” se her – skal gøres tydeligere
 • Bibi vil gerne gi´ hjemmesiden yderligere et ”make-over” så der forsat er meget bevægelse.
 • Bibi efterlyser hjælp med hjemmesiden, Vibeke har meldt sig tidligere og Janne spørges af Bibi.

5. Generalforsamlingen 

 • Generalforsamlingen bliver mandag d. 14. marts 2016. Kulturhuset 5. sal blev booket fra kl. 17-20.
 • Vi talte kort om hvordan beretningen gribes an i år og hvilket større aktiviteter der fremhæves.

6. Julefest – status v. Kirsten

 • Festudvalget består af Ann/Karin/Kirsten  og årets fest holdes på Cafe L´Orange.
 • Invitationer laves d. 20. oktober af festudvalget og sendes ud umiddelbart derefter.

7. Nyhedsbrev v. Kirsten

 • Vi skal have et nyhedsbrev ud til medlemmerne udelukkende omhandlende løb. Emnerne skal være, lidt om tirsdagstræningen, reklame for torsdagstræningen, CPH maraton m. Christian som kontaktperson, Berlin maraton, nye samarbejdspartnere, Hannover, trænermøde og efterlysning af ekstra arme/ben til møde d. 13. januar.

8. Eventuel v. alle

 • Mobilpay – vi har modtaget aftale fra banken og skal have købt en billig telefon til formålet.
 • DGI holder Løbeseminar i Odense d. 8. november. Bibi, Per, Vibeke og Kirsten deltager med egenbetaling.

Næste møde holdes som årsafslutning hos Christian mandag d. 14. december kl. 18