Deltagere: Bibi, Camilla, Christian, Elisabeth, Line, Lars, Kirsten

Referat: Kirsten

Godkendelse af referat v. alle

Enkelte tilpasninger foretaget

Siden sidst v. alle

  • Scleroseløbet – der deltog ikke mange. Vi deltog for at støtte projektet og stille op med løbere. Vi tager løbet med på GF for at høre om vi skal deltage fremover.  
  • Royal Run – snak om trænings setup vi er opfordret til at deltage i, vi har som udgangspunkt sagt nej tak.  Bibi og Kirsten mødes med Henrik DGI og drøfter alternativer.
  • Kulturdagene – vi deltog både fredag og lørdag, med Line og Lars som tovholdere. Vi fik delt ca ½ delen af folderne ud. Vores indsat har ikke denne gang direkte resulteret i nye medlemmer. For markedsføring af Valbyløberne bør vi vise os også i fremtiden.  
  • Trafik official – vi sender info til medlemmerne og undersøger om nogle ønsker uddannelsen.
  • Ironman – vi havde udgifter på 4750 kr. honoraret løber op i 24.750 kr. der skal deles pr. time med de øvrige foreninger. Vi har sagt ja til 2018. Tager Ironman op på GF og hører medlemmerne om vi skal deltage fremtiden.  

Medlemsaktiviteter i oktober

  • Møn – der deltog 16 med medlemstilskud på 40 kr.
  • Intersport – der deltog 14

Nyt fra trænerteamet

Det går godt om tirsdagen selvom der er skader i trænerteamet på Fællesholdet.
Trænermøde planlagt d. 27/11
Jul/Nytår: Der er almindeligt løb d. 23/12 + 26/12 + 30/12. Vi giver Arre´ fri d. 28/12
Opvarmningen, der også er social, kan være forstyrret af meget snak så den der varmer op, kan ha svært ved at trænge igennem.

Medlems status og økonomi

Medlemslisten gennemgået for restance

Julefest d. 25/11

Festudvalget har ikke fundet egnede rammer

Juleafslutning d. 19/12

Vi serverer gløgg, øl og vand efter træning i lighed med sidste år. Elisabeth, Line og Christian klarer det praktiske.

Eventuelt v. alle – herunder næste møde

Vi planlagde hvilke emner vi har på næste gang.

Næste møde mandag d. 4. december kl. 19.30 hos Bibi