Onsdag d. 15. maj kl. 19.30 hos Christian. Tilstede: Christian, Kirsten, Elisabeth, Anders, Ann, Pia. Afbud: Gittemay. Referent: Pia

Dagsorden

  1. Godkende referat sidste møde – herunder status på div. opgaver v. alle
  2. Siden sidst, herunder henvendelse fra DGI vedr. værtsrolle ”bakketræning”
  3. Frederiksberg Stafetten v. Ann & Kirsten
  4. Etape KBH v. Christian & Kirsten
  5. Hannover 2019/2020 v. alle
  6. Hjemmesiden v. Anders  
  7. Nyt fra trænerteamet + foreningspulje + fremtidigt setup trænerteam v. Christian & Kirsten
  8. Aktiviteter inden sommer og sæsonstart v. alle
  9. Eventuelt – herunder næste møde

Ad.1. Godkendelse af referat og status på opgaver.

Lokalpuljen.  Anders kontakter Valby lokaludvalg omkring fremtidige projekter og finansiering af dette via lokalpuljen. https://www.valbylokaludvalg.kk.dk/soeg-penge/

Forespørgsel fra Scleroseforeningen. Foreningen har kontaktet bestyrelsen med forespørgsel omkring løbssamarbejde. Bestyrelsen har måtte takke nej da arrangementet kolliderede med andet allerede planlagt løb.

Træningsweekend 28.-29. september. Der arbejdes med to mulige lokationer, Danhostel i Store Heddinge http://www.danhostel-storeheddinge.dk/ og Feddet Camping http://www.feddetcamping.dk/ Pia og Kirsten kontakter begge steder med forespørgsel på 20 personer overnatning og forplejning. Lørdag: Frokost, eftermiddagskaffe og kage, aftensmad med to retter. Søndag: morgenmad, pose med sandwich til frokost.

Sommerfest 22. juni. Kirsten booker Krøgers Have og aftaler nærmere omkring pris mm.

Ad.2. Vært for bakketræning henvendelse fra DGI.

Dato for bakketræningsarrangement i samarbejde med DGI er 28. september og sammenfaldende med foreningens træningsweekend. Bestyrelsen har derfor pænt takket nej til dette bakketræningsarrangement men håber vi kan tilbyde lignende i samarbejde med DGI på andet tidspunkt.  

Ad.3. Frederiksberg stafetten

22 løbere er tilmeldt Frederiksberg stafetten 15. maj kl.20.10. Alle tilmeldt Valbyløbernes hjemmesiden.  Ann laver hold og sender til Kirsten. Kirsten koordinere med Christian Ebbe fra Frederiksberg stafetten. Vi opfordre alle deltagere til at tage billeder og sende til Andres så vi kan få det på hjemmesiden.

Ad.4. Etape København.

Mandag 17. juni og torsdag 20. juni har Valbyløberne opgaven som vejvisere. Langelinje om mandagen og Amager fælles torsdag. Kirsten og Christian sørger for koordinering og kører ruten igennem samt laver plan for antal og placering af hjælpere på ruten og til væskedepotet. Alle hjælpere får tilbud om deltagelse i en etape og der er tradition for at Valbyløberne deltager om tirsdagen hvor etapen er på Frederiksberg. Der vil være informationsmøde for hjælpere 11. juni kl. 20. Kirsten skriver ud til alle medlemmer med opfordring om at hjælpe. Anders lægger datoerne ind på hjemmesidens kalender.

Ad. 5. Evaluering af Hannover 2019.  

Generelt er der stor tilfredshed fra deltagerne i årets Hannoverløb. Løbet var utrolig godt arrangeret og der var god opbakning og stemning på hele ruten. Alle Valbyløbere kom godt i mål. Hele Hannover arrangementet var godt planlagt med tilpas mulighed for fællesskab og individuel tid. Alt i alt var Hannover 2019 en stor succes. Regnskabet er dog ikke opgjort og godkendelse af regnskab vil derfor overgå til næste bestyrelsesmøde i juni. Bibbi har dog booket hotellet til 40 løbere næste år. Til fælles hukommelse var 2019 femte gang hvor Valbyløberne deltog.

Ad.6. Hjemmesiden

Valbyløbernes hjemmeside trænger til en opdatering. Anders arbejder på en opdatering af WordPress men venter med opdatering af hjemmesiden til der er aftalt nærmere omkring backup med Bibbi. Anders undersøger muligheder og pris for opdatering af WordPress samt kursus i anvendelse af programmet WordPress.

Ad.7. Trænerteamet.

Inden sommer mødes samarbejdsgruppen omkring trænerteamet for at lave plan for uddannelse af nye trænere og hjælpetrænere og/eller efteruddannelse af eksisterende trænere. Der er opmærksomhed på at  Run for Fun gruppen er stor og der skal tænkes i en model for en differentiering gruppen.

Trænerkursus hos DGI udsættelse til klubben har samlet oversigt over trænerbehov.  

Planen for opvarmningstjansen slutter med udgangen af juni. I sommerperioden skal der findes ansvarlige for opvarmning. Christian skriver ud til opvarmningsteamet med ønske om at opvarmningstjansen også kan fordeles over sommeren.

Torsdagstræning slutter med udgangen af juni og starter op igen 1. tirsdag i september.

Ann + Kirsten + Christian laver intern plan for tovholdere på torsdagstræningen i ugerne 27 -35 kl. 18-19.

Ann meldte sig fluks som torsdagstræner 15. august. Christian 4. juli.

Ad. 8. Aktiviteter inden sommer og sæsonstart.

Sidste træningsdag inden sommer er tirsdag d. 25. juni. Her vil der være fælles forfrisknings i Søndermarken for alle efter aftenens løb. Der skal aftales mødested og tidspunkt med dagens trænere. Kirsten indkøber øl og vand og laver aftale om hvem der hjælper med at sætte bord mm. op.

Der er 21 tilmeldte til Royal Run fra Valbyløberne.  

Kirsten sender sommerbrev ud til medlemmerne med ønske om god sommer og opfordring til at fortsætte træningen over sommeren samt reklamere for torsdagstræningen. I sommerbrevet skal det også fremgå hvornår sæsonen starter op igen efter sommerferien.  

På Valby kulturdage 30. – 31. august skal der deles flyers ud. Ann og Anders står for at dele flyers ud og finder gode hjælpere der kan reklamere lidt for klubben.  

Kirsten tager kontakt til Løberen om træningsaften med tøjtilbud ved sæsonopstart.

Ad. 9. Nye mødedatoer og eventuelt.

Næste bestyrelsesmøde flyttes til 27. juni. Kl. 18.30

Bestyrelsesmøde hos Pia 21. august kl.19 med middag.

Jubilæum august 2020 som lukket fest.

”Nøgenløb” som ny type løb i løbskalenderen efter sommerferien.

Antal medlemmer d.d. er 115.