Deltagere: Kirsten, Bibi, Vibeke, Lene, Susanne, Christian, Per.
Referent: Vibeke.

1. Referat fra sidste møde
Ingen bemærkninger.

2. Siden sidst
Frederiksberg Natløb var en fin succes med 16 Valbyløbere, hvoraf de fleste løb 10 km. Vi har modtaget en henvendelse mhp. at hjælpe til ved Danske Banks Familieløb som arrangeres i samarbejde med Fremad Valby. Bestyrelsen valgte at afslå, da der skønnes at vi ikke har ressourcer til at indgå i dette samarbejde på det givne tidspunkt.

Vi har fået en henvendelse omkring at medvirke i en antropologisk undersøgelse af Damhussøen og engen, og et aktivt brug af denne. Nogle folk bag undersøgelsen vil gerne med på en løbetur og lave enkelte interviews. De inviteres til en tirsdag aften primo juli.

3. Medlemsstatus og kontingent for Cph Half løbere
Vi har i skrivende stund 96 medlemmer medregnet dem, der har tilmeldt sig CPHHALF via DGI. Der har været to udmeldinger på det seneste.

Der blev vedtaget, at de Half-løbere der har købt pakken herved har medlemskab resten af året. De medlemmer, der har meldt sig ind i maj, skal betale 100 kr. for medlemskab resten af året.

Vi skal have trimmet medlemskartoteket med adresser og fødselsdage. Lene indhenter data.

4. Økonomi
Kirsten har haft kontakt med Danske Bank: vi har fået tilbudt en lavere månedlig afgift og samtidigt præsenteret de faktiske omkostninger ved at bruge MobilePay. Bestyrelsen valgte på dette grundlag at gå videre med denne løsning, for at kunne tilbyde medlemmerne en enklere og hurtigere betalings-mulighed. Dermed frafaldt forslaget med den dyrere Dankort-løsning som kan tilkøbes ved ForeningenLet og som er blevet drøftet siden sidste bestyrelsesmøde.

5. ForeningenLet
Der blev endvidere besluttet at fortsat udvikle brugen af de faciliteter som vi pt. råder over i ForeningenLet med det formål, at mindske den administrativ arbejdsbyrde ved registreringer, tilmeldinger og aktiviteter, samtidigt med at alle kan have muligheden for at have det forkromede overblik. For at få det fulde udbytte bør samtlige bestyrelsesmedlemmer have adgang til ForeningenLet. Lene sørger for det.

6. Referat fra trænermødet
Der blev afholdt trænermøde den 10. juni. Christian, Bibi og Per refererede fra mødet. I forlængelse af dette togs igen diskussionen hvorvidt det er forsvarligt at bruge penge på eksterne kræfter til torsdagstræningen, hvor fremmødet somme tider er lavt.
Da klubbens trænere / fartholdere i forvejen er hårdt pressede var der enighed om at vi har brug for eksterne kræfter til en enkelt træningsdag om ugen.

Der bør etableres turnus omkring opvarmingen.

Der blev drøftet, om man evt. kan træne indendørs i vinterperioden, – dette kræver dog en nærmere undersøgelse, men bestyrelsen kigger på det. Sus vil undersøge pris/mulighed for brug af Multisalen.

Der er kommet et forslag om at lave et hunde-løbehold. Bestyrelsen henviser til, at man er velkommen til at lave private opslag på Facebook, men at fælles-træningen er forbeholdt løbere på to ben.

7. Sommerfest
23 tilmeldte til årets sommerfest – omtrent på samme niveau som det plejer.

8. Status Etape København
 Valbyløberne stiller med hjælpere til dette løb både mandag den 29/6 og onsdag den 1/7.  Planlægningen kører som den skal.

9. Status Cph Half
Træningen kører som planlagt. Vi har endda haft den fornøjelse at have besøg af Thomas Nolan, der stod for en tirsdags-træning, hvor vi også blev filmet.
Der er 12 tilmeldte løbere via DGI, og indtil nu har 5-6 stykker meldt sig ind i Valbyløberne.

10. Medlemsmøder + aktiviter

  • Mandag den 22/6 er der informationsmøde omkring Cph Half.
  • Mandag d. 17/8 er der kick-off om ny træningssæson. Whiteout Adventures deltager.
  • Tirsdag d. 21/9 kommer Thomas Noland med træningstilbud/foredrag til alle medlemmer.

11. Sommer nyhedsbrev
Kirsten laver oplæg til nyhedsbrev.

12. Eventuelt
Efter henvendelse fra et medlem vil bestyrelsen søge at opnå en ny samarbejdsaftale med en  fysioterapeut.

Næste bestyrelsesmøde bliver ved Sus mandag den 20/7 kl. 18.30 – hvor alle pudsigt nok kan deltage trods det, at kalenderen siger sommer.