1. Referat fra sidst – Godkendt per email
 2. Siden sidst
  • Vi har fået 2 billetter til Sportsgalla i Herning. Vi tilbyder trænerne at komme afsted (transport og evt. overnatning for egen regning). Kirsten kontakter.
  • Trænerkurset kom til at koste godt 14kkr. (Havde DGI stået for det hele var det blevet mindst 18kkr.)
  • Julefrokost blev afholdt i godt humør for 33 deltagere. Ros til udvalget. Klubtilskuddet per deltager blev 66,88kr.
 3.  Økonomi og medlemstal
  Dennis gennemgik tal: 82 har betalt kontingent for andet halvår. Nogle få er ikke i medlemskartoteket endnu. Dennis opretter.
 4. Trænerudvalget
  Referatet fra sidste møde er distribueret til alle trænere.
  Mappe med opvarmningsøvelser vil blive sendt til trænerne.
  Der bliver indkaldt til et møde i januar
 5. Status for kostforedrag (19. januar)
  Indtil videre få tilmeldte, men kun nævnt i nyhedsbrev og på hjemmesiden indtil videre. Vi reklamerer.
 6. Status på Hannover
  11 tilmeldte indtil videre. Der er plads til lidt flere. Vi kunne godt bruge en bil mere. Prisen stiger 1. januar, vi minder folk om at melde sig til inden da.*Bibi og Kirsten går videre med mail og kigger færgebestilling
 7. Status på VM
  Medlemmer der har vist interesse er blevet kontaktet. Vi har mulighed for flere. Der bliver reklameret i nyhedsbrev.
 8. Nyt om hjemmesiden
  Der er arbejdet meget på det bagvedliggende system. Der bliver arbejdet ved at få logoet færdigopdateret. Meget ros fortsat.
  Der vil blive arbejdet på indlejring af Facebook og Picasa, for mere medlemsgenereret indhold.
 9. Planlægning af generalforsamling
  Lokale er booket til d. 16. marts, femte sal i kulturhuset. Mødet starter Kl. 18. Spisning bagefter.
 10. Videre arbejde
 11. Eventuelt