Deltagere: Bibi, Camilla, Christian, Lene, Line, Lars, Kirsten

Referat: Kirsten

Siden sidst v. alle

 • Referat fra sidste møde er godkendt viamail og ligger på hjemmesiden.
 • Alle er forud for mødet orienteret om invitation til Copenhagen Half og fælles tilmelding  for Valbyløberne. Selvom det er sent og nogle medlemmer allerede er tilmeldt, orienteres i separat medlemsinfo, med løbeaktiviteter som tema. Bibi forfatter.
 • Vi har fået henvendelse fra studerende ved Århus universitet om spørgeskema til medlemmerne om kost og motion. Vi lader spørgeskemaet være tilgængeligt på Facebook, så kan de med interesse for emnet svare. Bibi giver den studerende besked.

Update ironman v. Line – herunder honorar/økonomi ved Lene & Kirsten

Der er god opbakning til arr. og fin tilslutning af Valbyløbere.
Som noget nyt skal vi selv sørge for forplejning til frokost og aftensmad, vi får kosttilskud pr. prs.
Honoraret er steget til 22.500 kr. der som de tidligere år fordeles mellem Natteravnene, Volly og Valbyløberne – der laves timeregnskab ved tjek –ind/ud.

Etape KBH, orientering v. Bibi, Christian & Kirsten, herunder økonomi og honorar

 • Honorar for vores indsat er i år på 8525 kr.
 • Hvad gør vi fremadrettet hvis (flere af )vores medlemmer gerne selv vil løbe?
 • Når vi evaluerer med DGI senere på efteråret meddeler vi dem at vi som udgangspunkt max kan stille med 30 prs. Bibi, Christian & Kirsten deltager i evalueringen, dato ikke fastsat.

Træningsprogrammer/sæsonstart v. Bibi & Christian – herunder beklædning v.alle

 • En God Start, Run for Fun og Fællesskabet, er samlet om at lave fælles træningsdage indimellem. Foreløbig er d. 11. oktober og d. 22. november valgt til fælles træningsdage.
 • Marianne K er budt ind med forslag til Fokusløb, det markedsføres med priser og deadline for tilmelding.
 • Der har været trænermøde d. 4. juli og alle hold laver info til hjemmesiden om hvad der tilbydes.
 • Bibi laver flyer til Kulturdagene
 • Sæsonstart d. 6. september, Kirsten byder velkommen.
 • Vi skal have veste til trænerne, ikke bluser i første omgang. Vestene skal være uden net på ryggen, så vores logo kan trykkes på uden problemer. Line går igen til Intersport om beder om bedre bud/fornyet løsning.
 • Der skal igen etableres opvarmnings turnus – Bibi laver plan.

Medlemsaftener – markedsføring v Lene & Kirsten

 • Tirsdag d. 20. september, lokale er booket hvor Lars har team ”skader og forebyggelse”
 • Onsdag d. 12. oktober i Intersport – gå vinteren i møde Kirsten laver invitation på FB + medlemsinfo

Hannover og øvrige rejser 2017 v. Bibi

Målsætning er at tilbyde 2 udenlands løberejser:

 • Hannover d. 9. april er planlagt og hotel reserveret.
 • München kunne være alternativ til Berlin, der er mulighed for ½ og hel maraton – 3 selskaber har direkte fly. Løbet er i oktober 2017
 • I samlet medlemsinfo med løb som tema orienterer vi om Hannover og løbskalender. Bibi forfatter.  

Medlemsstatus/økonomi v. Lene

Medlemmer i restance rykkes – derefter gøres status. Kassebeholdning er pt. 76.557 kr.

Julefest d. 26. november – festudvalg og opstart v. alle

Vi genbesøger Ristorante Avanti – Kirsten booker/undersøger mulighed. Camilla & Kirsten er det foreløbige festudvalg.

Medlemsinfo  – v. alle

 • Samlet medlemsinfo med løb som tema, orienteres om Copenhagen Half, Hannover og løbskalender. Bibi forfatter og udsender.
 • Samlet medlemsinfo om medlemsaftnenerne, klubtøj, julefest og samarbejdspartnere Physio og Intersport. Kirsten forfatter og udsender.

Eventuelt v. alle – herunder næste møde

Mobilpay – Kirsten undersøger hvad der udestår før vi kan gå i gang med løsningen.

Næste møde tirsdag d. 8. november hos Christian.