Deltagere: Bibi, Camilla, Christian, Lene, Line, Lars, Kirsten
Referat: Kirsten

1.Godkendelse af sidste referat v. alle

Vi har et lille udestående med at opdatere referater på hjemmesiden – det gøres straks. Line har undersøgt med trænerbluser/veste – pris logo 30 kr. trænertryk 50 kr.

2. Siden sidst v. alle

 • Vi har fået henvendelse fra DGI via Politikken om vi vil hjælpe med Margurite løb d. 9. oktober – det bliver desværre et nej tak.
 • Vi er blevet tilbudt Foreningsudviklingsforløb via DGI – ogsåe her takker vi nej.
 • Vi har fået henvendelse om assistance ved Copenhagen Cooking & Food festival, som ligger samtidigt med Ironman hvor vi har brug for alle ressourcer.
 • Christian & Bibi har deltaget i Kultur info aften – der var ikke noget aktuelt for os.
 • Sommerfesten må betegnes som en succes med 30 deltagende medlemmer. Ristorante Avanti var velegnet og ku´ godt bruges igen til julefesten d. 26. november
 • Medelmsaftenen med løbestil var ligeledes en succes, hvor der var fin tid til det enkelte medlem.
 • Sæsonstart efter sommerferien besluttede vi, skal være tirsdag d. 6. september (ugen før er der DHL)

3. Frederiksberg Stafetten – status v. Christian

Der er godt opbakning til arr. og 30 løbere er tilmeldt, hvilket giver 10 hold, som Christian & Marianne K har sammensat. Der indkøbes vin/chips til arr.

4. Etape KBH, orientering v. Bibi, Christian & Kirsten

Der er infomøde for de tilmeldte hjælpere d. 22. juni – vi er sat noget under pres fordi der skal bruges væsentlig flere hjælpere end sidste år (og først annonceret) Årsagen er bla at ruten/etapen mandag er lagt om. Der er godt rigtig go´ opbakning blandt medlemmerne for at hjælpe. Kirsten annoncerer på FB efter flere hænder.

5. Ironman v. Lene

Der er stadig ikke meget  liv hos arrangørerne – men vi ved nu, at der skal bruges ca. 60 hjælpere.
Line vurdere at Natteravnene kan stille m. 10 pr. Vi ved endnu ikke om Vollyklubben er med i år.
Kirsten kontakter vores samarbejdspartnere ved Etape KBH og spørger om det er noget for dem at være med. Åbningstiden i depotet er forlænget med halv time, så der skal bemandes til kl. 23.30.

6. Status ved trænerudvalget v. Bibi & Christian

 • Juli/august bliver uden egentligt program og der løbes/sættes hold efter dem der dukker op. Der er planlagt trænermøde d. 4. juli – Christian inviterer Marianne/Erik
 • Torsdagstræningen – vi har fået endnu et tilbud om ekstern træning. Kirsten drøfter med Lasse hvad mulighederne er, før vi endeligt beslutter os.
 • Vi drøftede træningsmål for 2017 og besluttede at Hannover er fast og München under overvejelse – det skulle i givet fald erstatte Berlin, som jo for nogle er fast tur.
 • Vi har modtaget input og tanker fra Marianne K. vedr. efterårs sæsonen og opstart af begyndere – vi drøftede Marianne´s forslag og er enige i overvejelserne. Bestyrelsen vil ligeledes bakke op om gå-hold onsdag/søndag, med kontingent/som klubtilbud i forbindelse med sæsonstart.

7. Hjemmesiden v. Bibi

Opråb…. Husk vi alle skal melde ind når der er arr./løb – både før og efter.
Billedarkiv er stadig på tegnebrættet – Line & Camilla hjælper Bibi.
Christian hjælper med at lægge ruter på og skriver om Frederiksberg Stafetten.

8. Eventuelt v. alle – herunder næste møde

Mobilpay – vi skal ha´ løsningen klar til julefest/kontingent januar. Kirsten undersøger hvad der udestår (andet end en telefon)

Vi sender ferieoversigt rundt indbyrdes.

Næste møde mandag d. 15. august kl. 18 hos Kirsten