1.     Godkendelse af referat: Allerede godkendt per email.

2.

a) Evaluering af Ironman
Det gik godt, med ros til vores indsats. Vi har modtaget et sponsorat for indsatsen som vil blive fordelt mellem os og klubber der hjalp til.
Der er fundet ansvarlige til at stå for eventet igen næste år.

b) Møde med DGI
De vil gerne hjælpe med til at lave et heldagstrænertræneevent (9­18). De kan stå for at holde det i DGI­byen (1400 per person) eller et sted efter eget valg og egen opsætning (775kr per person)
Vi satser på Prøvehallen, d. 8 November, med spisning på en café i nærheden. Der bliver sendt en email ud til alle trænere snarest.

c) Evaluering af sæsonstart
Mange nye mødte op til sæsonstart. Specielt på hold 1­2, nogle enkelte på hold 3. Og der meldes om god stemning. Kasseren har modtaget et antal nye tilmeldinger, dog uden at have et præcist tal.
Ville have været godt hvis vi havde haft  flyers ude tidligere.
Fremmødte til torsdagstræningen siden sæsonstart: 25, 17, 17. Vi fortsætter med at have nogen kl. 17:30 til at samle folk op der kommer for tidligt.

d) Julefest
Festudvalg: De som angav i spørgeskemaet at de kunne tænke sig at hjælpe vil blive kontaktet.
Festen er 29 November.

e) Medlemsinfo
Vi sender medlemsinfo ud inden jul
Indhold: husk dato til kostforedrag fra DAF.

f) Nyt fra DGI og DAF
Vi er blevet inviteret til årsmøde hos DAF. Vi regner ikke med at sende nogen.

3.      Økonomi og medlemstal

Der skal udsendes en reminder om kontingent for andet halvår. Ca. fem nye har indmeldt sig siden sæsonstart. Der er en del penge på kontoen, men kunstigt højt fordi sponsoratet fra Ironman ikke er fordelt endnu.

4.      Hjemmesiden

Meget ros for siden, bla. Fra DGI. Input til indhold er stadig meget velkomment. Bibi vil gerne have en backupwebmaster, det bliver Kirsten.

5.      Eventuelt

a) Sus: Vi har fået en invitation til løbet ”Kalveboderne rundt”. Sus snakker videre med dem.

b) Bibi: Medlemsløbetur en weekend: Indenfor rimelige rejsedistancer og løbslængder er der muligheder for Hannover, Hamborg og Amsterdam. Hannover virker umiddelbart som et godt bud. Løbet er d. 19 april. Kirsten og Bibi arbejder videre.

c) Christian har snakket klubtrøjer med Intersport. De tilbyder Newline, til 200kr per t­shirt, plus 125kr for tryk.

d) Tilbud fra DGI: Seks forskellige typer løbekurser vi kan udbyde for klubben. John går videre.

e) Næste møde: 11. november, hos Kirsten.