1) Opfølgning på sidste mødes opgaver/referat:

a) Christian kigger på mulighed for fx biografbilletter til aktive ved Ironman

b) Medlemsinfo sendes ud inden jul

Referatet fra sidste møde ellers godkendt.

2) Opsamling på lørdagens træner træning

a) Vi vil gerne starte et trænerudvalg helst med alle hold repræsenteret. Bibi er tovholder, og skriver brev ud til trænerne. Mødet holdes snarest muligt (inden jul).

b) Opvarmning
Christian spørger Marianne om hun vil stå for opvarmning på tirsdag. Hun kan muligvis lave et udkast, til et program andre også kan afholde opvarmning ud fra, ellers har Christian et fra et kursus.

3)  Økonomi og medlemstal
Dennis har været ferieramt, og har ikke fået tjekket. Tallene eftersendes.

Det er muligt at vi er berettiget til et tilskud fra Kbh. Kommune for medlemmer over 60. Kirsten tjekker.

Forretningsorden: Vi har både fra Revisor, og fra kursus i bestyrelsesarbejde fået at vide, at vi bør have mere styr på en forretningsorden. Det er f.eks. kun Dennis der har adgang til udskrifter fra banken sendt til e-boks. Dennis kontakter Henrik for at give ham adgang. Bibi får også adgang.

Dennis kigger på at få samlet medlemslisten i ForeningLet med listen over kontingentbetalere, og lægger den så hele bestyrelsen har adgang.

4) Sidste nyt om hjemmesiden
Bibi gennemgik de nyeste opdateringer på hjemmesiden der gør den nemmere at arbejde med, specielt kalenderen. Nicolai har udvist interesse i at hjælpe, Bibi tager kontakt.

Vi har fået et forslag om at give mulighed for at have en blog på hjemmesiden. Vi lader den funktionalitet være på Facebook indtil videre.

5) Nyhedsbrev
Bibi har lavet et udkast, Kirsten og Bibi går videre.

Træning mellem jul og nytår:

Aflyser d. 23 og 25, men løber til gengæld d. 24 kl 9.
Ligeledes er 1. januar aflyst, men løb til gengæld 31 december kl. 9.
Andre dage er som normalt. Planen vil også komme i kalenderen på hjemmesiden.

6) Bestyrelsens videre arbejde
Punktet parkeres til næste møde, for mere tid.

7) Eventuelt
Julefest: Udvalget er: Camilla, Lene Larsen, Janne, Kirsten. Festen er på Cafe Orange. Invitationen er sendt ud til alle medlemmer. Det er stadig muligt at melde sig ind i klubben, og nå med til julefesten.

Eksterne trænere: Vi forlænger til 25. juni 2015.

Næste møde: 15/12 kl. 18 hos Kirsten (Brostykke vej 60)