Deltagere: Bibi, Camilla, Christian, Lene, Line, Lars, Kirsten
Referat: Kirsten

1. Siden sidst v. alle

  • Referat gennemgået med åbne opgaver – herefter godkendt
  • Referat af møde vedr. trænersituationen og aktiviteter/tilbud til gruppen
  • Etape KBH, vi har meldt retur til DGI at vi har brug for hjælp fredag d. 23. juni. I øvrigt er ruterne ændret i forhold til første udkast. Vi er arrangører af Fællestræning tirsdag d. 2. maj. Bibi og Christian koordinerer program med trænerstaben
  • Hannover, der er pt 21 tilmeldte og vi har udfordringer med kørselstilbud. Bibi har undersøgt alternativ med togtransport – deltagerne informeres og melder ind på ønsker.    
  • Mulighed for udlandstur i efteråret drøftet – der laves føler blandt medlemmerne for behovet/ønsket
  • Mobilpay og kodeord har udfordret Kirsten – skal op at køre inden kontingent reminder. Line har telefon til formålet

2. Budget – oplæg v. alle

Gennemgang af aktiviteter for det kommende år, herunder indtægter/udgifter.
Den store økonomiske joker er medlems/træningsweekenden d. 29. + 30. april   

3. Generalforsamling v. alle

Vi drøftede beretning, formen og talte deadline. Line bestiller/taler mad med Cafe Mæt.
Referent + dirigent, Christian kontakter Liz og Henrik om muligheden.
Regnskab revideres af revisorsuppleant. Forhåbentlig er det klar til underskrift ved næste møde.

4. Eventuelt og herunder næste møde

Intet under eventuelt.

Næste møde onsdag d. 15. februar hos Bibi kl. 18.30