Dagsorden:

 1. Godkende sidste referat v. alle
 2. Siden sidst v. alle  – Medlemsaften ”giv liv” + indkomne mail … Lufthavnen rundt, Fys. Lars, BDFL-partnerskab, netværksaften løbeklubber, tøjaften LØBEREN
 3. DGI foreningspulje/ansøgning v. Bibi & Martin
 4. Hannover 2019 v. Bibi
 5. Nyt fra trænerteamet – herunder træning jul/nytår v. Bibi & Christian
 6. Hjemmeside v. Bibi
 7. GDPR v. alle
 8. Julefest d. 24/11 festudvalg nedsættes v. alle
 9. Juleafslutning d. 18/12 v. alle
 10. Generalforsamling – dato fastsættes v. alle
 11. Eventuelt

Ad 1)

Referatet blev godkendt med et par små rettelser, som Kirsten foretager

Ad 2)

 • Ironman gav en indtægt på 29.500,-
 • Vi undersøger om vi kan blive frivillig folkeoplysende forening. Det vil give os mulighed for at låne lokaler af kommunen. Elsebeth undersøger muligheden.
 • 6 medlemmer er blevet meldt ud, da de ikke har betalt og ikke har reageret på vores rykkere.
 • Medlemsaften ”giv liv”: Det tog længere tid end annonceret, men vores indtryk er, at de medlemmer som var der var glade for arrangementet. Vi konkluderer, at det var en succes.
 • Vi har fået en reklame for lufthavnen rundt
 • Vores rabataftale med fysioterapeuten gælder kun hos ham og ikke hos hans kollega.
 • Bevæg dig for livet: Vi kunne eventuelt tænke os at lave et samarbejde, hvis det kan hjælpe os med at få et begynderhold op at stå efter sommerferien. Vi kan ikke nå det til januar. Den er parkeret indtil foråret. Kirsten skriver et svar til BDFL.
 • Netværksaften for løbeklubber: Nej tak i denne omgang. Datoen passer os dårligt.
 • Tøjaften Løberen: Vi laver et arrangement i forbindelse med en tirsdagstræning. Både før og efter træning. Vi satser på tirsdag den 23.10. Kirsten tager kontakt.

Ad 3)

Martin og Bibi har skrevet en ansøgning til DGI. Ansøgningen bliver sendt meget snart. Målet er at skabe en fælles retning og et fælles team-ånd om hele trænerteamet.
Vi supplerer ansøgning med en træningsrelateret temaaften for medlemmerne. Der mangler et budget, som Bibi laver og ellers er den klar til at blive sendt afsted.

Ad 4)

Bibi har forhandlet en rabat på 10% hjem til os på deltagelse i løbet. Bibi vil gerne melde et stafethold på maraton-distancen. Klubben lægger ud for dette hold.

Ad 5)

Vi har 4 trænere med på trænerkursus lige i øjeblikket. Det er med til at skabe en fælles forståelse af og for træningen.

Torsdagstræningen bliver brugt af en række forskellige medlemmer.

Lørdag den 22.12 er der almindelig træning. Juledag og nytårsdag er en tirsdag. Vi gennemfører træning juledag kl. 9.00, men ikke officiel træning nytårsdag. Torsdag den 27.12 er træning kl. 18.00, men vi forventer at afmelde Arré. Torsdag den 3. januar starter vi almindelig træning igen.

Bibi taler med Marianne om lørdagstræningen. Skal det hedde april-marathon-holdet?

Ad 6)

Vi drøftede den fremadrettede strategi for hjemmesiden og facebook og sammenhængen mellem de to. Vi ønsker en person (et medlem) som måske kan være med til at udvikle en ny version med en tættere sammenhæng mellem de to. I første omgang annoncerer vi efter en person til tirsdagstræningen.

Ad 7)

Vi mangler respons fra en stribe af vores medlemmer. Vi laver en reminder til dem. Kirsten har opgaven.

Ad 8)

Julefesten bliver lørdag den 24.11. Kirsten og Gittemay melder sig til festudvalget.

Ad 9)

Juleafslutning skal være den 18.12. Elisabeth og Christian laver gløgg. Hjemmelavet. Fra bunden.

Ad 10)

Dato for generalforsamling bliver mandag den 18.3.2019 kl. 17.30. Bibi booker lokale. Alternativt mandag den 11.3.

Ad 11)

Intet at referere.

Næste møde: Mandag den 10. december kl. 18.30 hos Bibi