Referat af Bestyrelsesmøde i Valbyløberne
Referent : Mona Svan

Mødedato: 6. marts 2013 kl. 19.30
Sted: Hos Susanne Stjernstrøm
Til stede:
Susanne Stjernstrøm
Lenette Vejleaa
Siff Stütz
Niels Liltorp
Dennis Skovborg Jørgensen
Mona Svan
Fraværende:
Bo Ravn

 

1 Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
Susanne beklagede, at dette ikke var færdigt.
2 Konstituering
Følgende blev valgt:
Formand: Mona Svan
Næstformand: Lenette Vejleaa
Kasserer: Susanne Stjernstrøm
Referent: Dennis Skovborg Jørgensen
3 Generalforsamlingen – evaluering og opfølgning
Generalforsamlingen blev holdt i en god stemning – og især var det positivt at mærke den store opbakning om at ”løfte i flok”, så foreningen også i fremtiden har et godt tilbud til både begyndere og rutinerede løbere.
Rigtig mange meldte sig under fanerne til at hjælpe ved Valbyløbet – dejligt.
Det efterfølgende traktement i Café Mæt var ikke tilfredsstillende … maden kom alt for sent, og der var ikke nok af den. En påstand fra cafeens side – om at vi var kommet flere end der var tilmeldt – kunne tilbagevises. Men i det mindste var der ikke noget i vejen med kvaliteten af selve maden!
4 Valbyløbet den 23. marts 2013
Alt ser ud til at være på plads – markedsføring, økonomi, polititilladelser, Valbybladet og mængden af officials.
Der planlægges evalueringsaften den 27. april (blev senere ændret til den 12. april) for alle der har hjulpet til. Der bydes på mad mv., når den seriøse del af mødet er afsluttet.
5 Økonomi og medlemstal
Intet nyt efter generalforsamlingen.
Vi afventer referat før vi kan meddele fuldmagtsændringer mv. til banken. Susanne får naturligvis som kasserer fuldmagt – derudover får Mona fuldmagt (hvilket også svarer til tegningsreglerne).
6 Nedsættelse af udvalg
Trænerudvalg: Lenette og Dennis – dertil foreslås en række medlemmer
Sommerfest: Siff
7 Eventuelt
Vi vil prøve at få DGI med til at hjælpe os med en strategidag – enten den 5. maj (første prioritet) eller den 26. maj.
Næste bestyrelsesmøde den 6. maj 2013 kl. 19.30 hos Mona.