Til stede: Siff, Lenette, Bo, Mona, Dennis (referent), Niels
Fraværende: Susanne (afbud)

Godkendelse af referat
1. Ingen indkomne kommentarer, godkendt.
Økonomi og medlemstal
1. Klubben har ca. 40kkr på kontoen, medlemstallet er ikke ajourført i forbindelse med seneste
kontingent.
2. Mht. fuldmagter er alle papirer ifbm. generalforsamling sendt til Danske Bank. De sender
fuldmagtspapirer til underskrift tilbage.
3. Mona laver træk af medlemslister til Siff, til brug ved planlægning af sommerfest.
DGI – profilforening
1. Ny kontakt hos DGI hedder Mads. Kunne ikke mødes i maj, men er åben for at vi finder
nye datoer.
Vi mangler info om hvad “Profilforening” går ud på. Der er enighed om at bede om mere
info, og derefter at finde en dato til møde ved næste bestyrelsesmøde.
Trænerudvalg
1. Sidste møde fokuserede på Valbyløbet, så der er ikke arbejdet meget med trænerudvalg.
Der er blevet luftet overfor enkelte om de vil deltage i et trænerudvalg.
Lenette og Dennis hiver finder nogle kandidater til trænerudvalg, en dato til møde og laver
et udkast til hold.
2. Det debatteres hvordan adgang til trænerkurser skal tilbydes, og hvor det er en hjælp (fx.
hjælp til begyndere, ikke at lave en rute/holde et tempo). Udover trænerkurser nævnes
skadeskursus.
3. Økonomi (primært kurser) skal godkendes i bestyrelsen.
4. Plan skal lægges for 1 sep – 31 dec, og 1 jan – 31 maj.
Sommerfest – status
1. Der er sendt invitationer ud på email, og hjemmeside.
Festen holdes på Café Sommerfuglen, og der skal leges. Tilskud bliver 75kr.
Der er ikke taget beslutning om detaljer som Jukebox.
Kontakt fra Københavns Kommune
1. Københavns Kommune vil gerne starte løbehold op, og har kontaktet os omkring erfaringer
med opstart. Vi tager et møde med dem for at høre om vi kan hjælpe, eller om de i højere
grad skal have fat i DGI.
Niels og Bo tager kontakt.
Foredrag (Klinik)
1. Klinik har foreslået at komme og holde foredrag. Vejret forventes at være for godt til
foredrag de næste par måneder, så der arbejdes imod at holde noget omkring sæsonstart
efterår.
Der foreslås foredrag om forebyggelse af skader, valg af udstyr, og evt. at kombinere til et
opstartsmøde/hvervemøde for nye.
Foredragsdag vælges til Onsdag d. 21 august.
efterårssæsonen ugen efter igen, uge 36).
(ugen efter er DHL-stafet, vi starter
Mona har kontakten til Klinik.
Copenhagen Challenge
1. Vi har et depot ved Challenge igen i år. d. 18 august. Der skal bruges 35 mand.
Charlotte der tidligere stået for vores indsats er bortrejst. Lene og Niels er kontaktpersoner,
og Siff hjælper.
Vi forventer at samarbejde med Natteravnene og Enghave Volleyklub.
Eventuelt
1. Som der også blev sagt på evalueringsmødet var der gode tilbagemeldinger fra Valbyløbet.
Omkring afholdelse næste år: Spinderiet vil gerne være med hvis der fastholdes lørdag før
palmesøndag (Næste år: 12. April 2014).
2. Næste møde: 25/6 hos Lenette.
3. Efterfølgende møde: 13/8 hos Dennis.
4. Valby Kulturdage: Lenette har modtaget en invitation til at vi deltager i Valby Kulturdage
30 aug-1 sep. De skal have tilmelding inden 1 juni. Der forventes ikke at kunne findes nok
mennesker til at stå i en stand så vi melder ikke tilbage.
5. Eventudvalget hos DGI planlagde at holde møde hver 6. uge, men Lenette har ikke hørt
noget siden februar.