Bestyrelsesmøde, den 5. december 2012, kl. 19.30
Tilstede: Mona, Lene, Sus, Niels, Bo, Lenette og Line
Afbud: Susanne S og Kaj

Dagsorden:
Godkendelse af referat fra 22. oktober
Ref. godkendt

Økonomi og medlemstal
Medlemstallet er pt. 94 og ca. 36.000kr samt 10.000kr fra Nordea til Valbyløbet.
Vi deler stadig gagaren med Valby lokaludvalg, og skal ligge faktureres for det halve beløb.

Trænerudvalget
Det har ikke været noget problem at finde træner til hold der løber fra 5 km mod 10 km og 10 km (hold 4-5-6), men det knebet med at find nogle til begynder og en stille 5 km. Trænerudvalget forslår at begynderholdet bliver sløjfet, det første halve år af 2013, hvilket bestyrelsen bakker op om.
Der er et hul mellem hold 1-3, Marianne K har sagt ja til at stå for 5 km, trænerudvalget følger op på hvordan Marianne ser en løbe tirsdag, hvis holdet skal kunne rumme alle fra hold 1-3.
Holdene skal opfordres til at ligge deres løbeprogram ind på hjemmesiden, så det er tilgængeligt for alle.
Løbedage mellem jul og nytår, der løbes d. 24. december kl. 9.00 og aflyses d. 25. december. Løbes d. 31. december kl. 9.00 og turen d. 1. jan. 2013 aflyses. Lene spreder budskabet på facebook og sender mail af sted til medlemmerne.

Valbyløbet
Indtil nu er der skaffet sponsorater for 38.000kr til Valbyløbet, og i budgettet er der på udgift siden lavet et råderum, så hvis der nu kommer færre løber end budgetteret kan arrangementet stadig godt løbe rundt, og ellers må klubkassen spæde lidt til.
Valby lokaludvalg har givet afslag på ansøgning om penge til Valbyløbet, men vil gerne give os en underskudsgaranti, med den klausul at de stod på alle reklamer/tryksager i forbindelse med løbet.
Lenette sender en ny ansøgning af sted til Lokaludvalget, hvor der specifikt bliver søgt en bestemt beløb til en konkret rekvisit f.eks. målportal.

Ruterne skal snarest finpudses, så Hjemmeværnet og Politiet kan kontaktes. Bo og Kaj får tjekke på dette.
Valbyløbet skal havde et billede layout som DGI skal lave for os, Sus mail Lenette filerne fra billede layoutet fra Forårsklassikeren.
Valbyløbet skal ligge på hjemmesiden med tilmelding til løbet, Niels har lavet en skabelon som tages med på næste møde. Niels har der udover fået rekvireret domænenavn; valbyløbet.dk
I forbindelse med Valbyløbet vil Sus og Mona kontaktet Valbybladet Elisabeth Saugmann, om hvor meget avis plads de har til at dække Valbyløbet.
Der skal laves en nyhedsopdatering på facebook, så alle medlemmerne ikke glemmer datoen for Valbyløbet. Og husker at alle frivillige kræfter skal i brug denne dag. Mindst 40 stk.

Evaluering – Julefrokost 24. november
En god fest, med god stemning, underholdning og ikke mindst god mad. Festen kostede i alt ca. 14.000kr og når egenbetalingen er gjort op, har det kostede klubben 5000kr.

Profilforening i DGI
Der er ikke noget nyt under solen. Desuden har Mona valgt at trække sig fra Motionsudvalget i DGI, da DGI ikke overholdte det lovede antal af 4 møder på 1 år, men 3 doblede møde antallet.

Evaluering – Førstehjælpskursus 12. november
Gode tilbagemeldinger fra førstehjælpskursus, der deltog ca. 14 medlemmer.

Evt. indmeldelse i Dansk Atletik Forbund
Formanden har fået tilsendt brochurer fra DAF Dansk Atletik Forbund, ang. medlemskab i DAF. Det vil koste klubben 500kr om året så længe at vi er under 100 medlemmer. Med dette medlemskab er der et gratis foredrag på ca. 3 timer, der var et par foredrag som kunne være interessant i forhold til klubben medlemmer.
Bestyrelsen vedtog at Valbyløberne melder sig ind i DAF, så at klubben i 2013 er medlemmer af DAF og DGI. DAF bliver i 2013 ikke involveret i Valbyløbet.

Generalforsamling den 25., februar 2013 – forberedelse (skriftlig beretning, vigtige debatemner osv.)
Lokalet i Kulturhuset er bestilt.
Bestyrelsesberetningen skal omhandle: Trænerudvalget, Økonomi, Valbyløbet, Formandsberetningen.
Kontingent nedsættelses fra 250kr til 200kr.
Trænerudvalget finder ud af træningen/træner, skal debatteres på generalforsamlingen.
Beretningerne skal ligge i Monas mail boks senest d. 31. jan. 2013 og sendes ud til medlemmerne senest d. 10. februar 2013

Eventuelt
Anders fra Sport Master, vil hører om vi vil skrive på facebook og mail medlemmerne, hvis han holder ekstra længe åbne torsdag d. 13. december med 20% rabat fra kl. 18-20. Line kaster det af sted, når Anders har givet grønlys.

Bestyrelsesmøde d. 2. januar hos Lenette kl. 19.30. Samt d. 6. februar hos Bo kl. 18.30

Ref. Line Juul Faxø