Bestyrelsesmøde 23. september 2013

1. Godkendelse af referat fra 13. august 2013

Godkendt

2. Økonomi og medlemstal

Runde tal ca. 50.000,- pt. medlemstal ca. 70 prs.

Der rykkes for de sidste 10. prs som ikke har betalt

3. Træning – hvordan er vi kommet i gang?
Generel træning, vi er kommet godt fra start, hold 1 deles fra denne uge i 2 hold på prøve
Der er et lige lovligt langt fra hold 1 til hold 2 i tempo – vi kan håbe at opsplitningen af hold 1 kan/vil hjælpe
på dette.
Torsdagstræning, vi har fået Jacque til træning, om torsdagen, dog er der nogle torsdage han ikke kan, her
vil vi lægge disse dage ud til klubbens trænere, mulige bud er Marianne, Dennis, Jakob.
Jacque honoreres med 300,00 pr. gang.
Andet
Jakkerne, er langt de fleste tilfredse, de er født med tommelfingerhul om man kan lide det eller ej.
4. Opfølgning på Iron Man
Dennis har fået timeregnskabet, og vil finde du af hvordan vi får pengene til udbetaling.
Klubben vil i år ikke honorer de medlemmer der har været aktive omkring Iron Man
5. Henvendelser fra medlemmer med forslag (som svar på formandens mail forud for sæsonstart)
Der er kommet et forslag om indkøb af veste / singlets med navn/logo som kan bæres i både hverdag og til
løb, vedkommende svares pr. mail og opfordres til at dette tages op på den kommende generalforsamling.
Der er kommet forslag om at der laves en aften med hvad der ville være godt at have på i vinterperioden af
løbetøj, vi prøver at få en aften i stand med med Intersport/Sporthouse
6. Hjemmeside
Dennis har fået overdraget valbyloeberne.dk og valbyloebet.dk fra Niels, og finder ud af hvordan vi bedst
håndtere mails mm.
7. Gaveindsamling
Bestyrelsen tager ikke initiativ, ansvar for eller opfordre til gaveindsamling.
8. Efteråretsaktiviteter
Foredragsaften 28. oktober kl. 19.00 – lokale er booket, invitationer er laves mail / FB, pris ca. 2000,-
Julefest 30. november kl. 17.30, Janne er i udvalget, det bliver nok afholdt på Café Mæt
Bistand ved Julemandsløbet, vi takker nej i år
9. Valbyløb 2014
Bo tænker over om han vil være tovholder på løbet melder tilbage senest 30/9-13
10. Hunde i klubben
Vi har diskuteret hunde til træning, om de bringer uro, i træningen, sikkerhed mv., da vi har ikke fået nogen
konkrete klager gør vi ikke mere pt.
11. Eventuelt
Næste møde 13/11-13 kl 19.00 hos Siff, Gammel Jernbanevej 9, 1.tv