Til stede var: Siff Stütz, Bo Ravn, Lenette Vejleaa, Dennis Skovborg Jørgensen og Mona Svan.
Dagsorden:
1. Konstituering
2. Besked til medlemmerne
3. Eventuelt

Punkt 1: Konstituering
Siden sidste bestyrelsesmøde har såvel suppleant Niels Liltorp som kasserer Susanne Stjernstrøm meddelt bestyrelsen, at de af personlige årsager ønsker at stoppe deres arbejde for Valbyløberne med øjeblikkeligt varsel.
Siff Stütz er herefter indtrådt som bestyrelsesmedlem – og Valbyløberne har ikke flere suppleanter at trække på.
Niels var webmaster på foreningens hjemmeside, og Susanne havde som den eneste koderne til også at kunne redigere. Hun har sendt disse koder til bestyrelsen.
Der skal altså findes en webmaster og en kasserer, og bestyrelsen konstituerede sig herefter:
a. Formand: Mona Svan
b. Næstformand: Lenette Vejleaa
c. Kasserer: Dennis Skovborg Jørgensen
d. Referent: Pt. vakant … drøftelse på næste bestyrelsesmøde
e. Foreløbig webmaster: Dennis Skovborg Jørgensen
Punkt 2: Besked til medlemmerne samt meddelelse om fuldmagt til banken
Snarest muligt efter dette møde vil formanden sende en mail til medlemmerne, som redegør for ændringerne.
I denne mail skal der desuden mindes om kommende kontingentindbetaling – 250 kr. som skal betales pr. 1. juli.
Mona rekvirerer de nødvendige dokumenter fra Danske Bank, således at Dennis kan få fuldmagt til kontoen hurtigst muligt.
Punkt 3: Eventuelt
Intet yderligere. Næste ordinære bestyrelsesmøde finder sted den 25. juni 2013.