Referat fra bestyrelsesmøde 18. juni 2012

Tilstede:   Bo, Kaj, Mona, Susanne N, Niels og Line
Afbud fra: Susanne S, Lenette og Lene

1:   Referent og godkendelse af referatet fra d. 30. april 2012

Referent: Line
Niels stod som fraværende til sidste bestyrelsesmøde, men var tilstedet.

Line har ikke fået fulgt op på førstehjælps kursus.

Referatet godkendt.

2:   Økonomi og medlemstal

Mona videre bragte at økonomi og medlemstallet er næsten uændret fra sidste bestyrelsesmøde.

3:   Udvalg

a:   Klubbens eget løb
– Dato for løbet er den 23 marts 2013 lørdag før Palmesøndag
– Der løbes i distancerne 2 km, 5, km, og 10 km, med start og slut i Spinderiet. Start fra Prøvehallen og igennem Spinderiet og slut spurten langs Valby skolen.
Der arbejdes på at lave ruter, hvor at der er så få lyssignaler og trafikerede veje som muligt.
– Løbet skal finansieres gennem sponsorater fra de erhvervsdrivende i Valby, Fondsmidler og støtte fra Gl. Valby byudvikling
– Samarbejdspartner: Valby Bladet, Valby Lokaludvalg og DGI
– Deltagergebyret: 50kr for børn, 75 kr. for 5 km og 100 kr. for 10 km. Sus forslog at man laver samme pris for 5 og 10 km evt. 100kr, men at man kunne havde en familiepris hvor der var en besparelse.
– Udvalget har møde igen d. 2. juli
– Tanker:
Er det realistisk at klubben kan mønstre nok hjælper til et løb i Påsken?
Hvad med Sportsaktiviteren? Plan er at de først kommer i spil når behovet viser sig.
I forhold til sponsor så husk Klinik. Og så er det vigtigt at gå tidligt igang med at skaffe sponsoraterne.
Hvis Valby Bladet ikke er samarbejdsvillig, så var det vær at prøve gratis aviserne eller Søndagsavisen.
I forhold til annoncering af løbet, kunne plakaterne handle om løbet på den ene side og havde sponsorerne på bagsiden store som små.
Løbet tages op igen på næste møde.

b:   Serieløb
Serieløbet har ikke været brugt af særlig mange af klubbens medlemmer, og det virker som om at coopertesten kunne være mere attraktiv. Niels snakker med Kim fremtiden for serieløbet.

c:   Hjemmesiden
Hjemmesiden er stadig under udarbejdelse, og der er et behov for mere aktuelle billeder.
Det vil blive Mona’s mail der vil blive brugt som kontaktmail fra evt. nye løber på hjemmesiden. Vi skal opfordre medlemmerne til at gå på hjemmesiden, og tilmelde sig at modtage besked når der er nyt info på hjemmesiden. Og så er det super vigtigt at hjemmesideudvalget få noget stof som kan blive lagt på hjemmesiden.

d:   Trænerudvalget
Træningsdage ønskes fastholdt som hidtil henholdsvis tirsdag og torsdag kl. 17.30 samt lørdag kl. 09.00 med udgangspunkt fra Prøvehallen ved Spinderiet.
Tirsdag – holdløb
Der er p.t. langt op til 5 hold i forskellige niveauer, hvor der over 20 uger løbes som følger:
Hold 1 – for nybegyndere, hvor der løbes mod 5 km
Hold 2 – for let øvede, hvor der løbes mod 8 km
Hold 3 – for dem som kan løbe 5 km (uden gang), hvor der løbes mod 10 km
Hold 4 – for dem der kan løbe 5 km i x min./km, hvor der løbes mod en ½ marathon
Hold 5 – for dem der kan løbe 10 km i x min./km, hvor der trænes til marathon

Der udarbejdes løberuter for de forskellige hold, som indlægges på hjemmesiden.
Løbeguider og fartholdere er som følger:

Hold 1 – Line, Susanne S, Marianne K
Hold 2 – Kaj, Niels
Hold 3 – Sanne, Sif
Hold 4 – Samir,
Hold 5 – ?

Torsdag – fælles træning
Der udarbejdes et træningskoncept bestående af en kombination af intervaltræning kombineret med 10 – 20 – 30 træning. Det er en forudsætning, at alle kan løbe 5 km. i x min./km.
Konceptet udarbejdes af trænerne for en periode af min. 4 uger, som ligges på hjemmesiden, hvor det løbende opdateres.
Som udgangspunkt startes torsdagen med en lettere fælles opvarmning, ”krydret” med lidt løbeteknik (Jesper), hvorefter der løbes i hold til træningsområdet for den pågældende torsdag. Holdene tilpasses så de passer sammen tempomæssigt.
Nybegyndere og deltagere der endnu ikke kan løbe 5 km, løber herefter selv ruten fra om tirsdagen.
Træningsområder fastlægges, således at der tages højde for vinteren med hensyn til belysning, snerydning/grusning – på en sådan måde, at der som min. er 3 – 4 områder der kan veksles imellem.

Løbeguider og fartholdere er som følger:

Lørdag – løbedag

Der er her langt op til, at det nuværende mønster følges det vil sige 5 km, 10 km og hold der træner mod marathon.
Såfremt der løbes samme distance i flere tempi er tanken, at der løbes samme rute, således at der er mulighed for at falde tilbage såfremt der er nogen, som ikke kan følge med denne dag.
Der udarbejdes 3 – 4 løberuter for hver holdgruppe, således at der kan veksles i forhold til vind/vejr og årstid m.v.
Løbeguider og fartholdere er som følger:

Tanker:
Torsdagens interval/10-20-30 træning er det vigtigt at opvarmningen prioteres højt, dette er for at undgå skader i samme omfang som sket under 10-20-30 i efteråret.
Forslag om at coopertesten kunne blive en del af intervaltræningen, som en begivende hed midt i – og til slut i træningsprogrammet på 20 uger.
Hjemmesiden skal bruges mere til at videreformidle ruterne og intervaltræningens program for de enkelte dage. Til start sørger de forskellige løbeguiderat havde et 4-5 ugers program liggende på hjemmesiden og der efter når der overblik over holdene og behovet ligges resten af 20 ugers programmet på hjemmesiden så medlemmerne hele tiden er opdateret i forhold til træningen og ruterne.
Trænerkursus, der skal skabes et overblik over hvem i klubben som har været på trænerkursus, og appeller til at de giver et bidrag med til at få opgraderet løbetræningen.
Forslag om at klubben afholder et trænerkursus i Valby i DGI regi.
Trænerudvalget skal havde lavet en arbejdsfordeling og struktur, så der vides hvem der har hvilken roller.
Næste trænerudvalgsmøde er d. 9. juli 2012

e:   Sommerfest
Sommerfesten er d. 25. august, det kunne desværre ikke lade sig gøre at afholde det på Pebermynte. Så Mona fandt et krebsgilde i Krøyers Have, der er bestilt bord til 35 personer prisen er 298 kr. pr. pers. Der udover står underholdningen på Gasboxen Gasolin plagiat.

Krebsegilde
Krebs, ”Pil selv” rejer, Ostetærte af Västerbotten-ost, Tomatsalat, Æggesalat, Grøn salat,
Kogte nye kartofler m/ krondild, Safranaioli, Löjrom creme, Svensk syrnet creme fraiche m/ purløg,
Ostefad, Frugt,
Lidt fra grillen denne dag; Oksefilét, Kyllingefilét, Grillpølser
Kartoffelsalat, Bagte kartofler, Grillede grøntsager, Salatbar, Brød og smør

Mona forslog at arrangementet starter i Søndermarken, hvor at der vil være en eller anden form for aktivitet der kommer til at ligge til grund for bordplanen imens vi drikker en øl eller vand sammen.
Arrangementet koster 298 kr., der undersøges om klubben kan give et tilskud på 100 kr. til drikkevarer i Krøyers Have samt sponsorer øl og vand i Søndermarken.

Sidste tilmeldingsfrist er d. 9. august 2012 og betaling senest d. 14. august 2012
Ang. Julefrokosten er Pebermynte booket enten til den sidste lørdag i november eller første lørdag i december.

f:   Frederiksberg stafetten
Det var stor tilmelding som hjælper til løbet, positivt at der var for mange der gerne vil give en hånd med. Erfaringen er at tilmelding kun skal ske via mail, i det at Line overså nogle tilmeldinger som stod på facebook, samt at havde en sidste frist dato. Ellers godt arrangement hvor vejret ikke var med os.

4:    Copenhagen Challenge
Charlotte har langt fra nok frivillige til Challenge cup d. 12. august 2012, hvordan kan vi hjælp med at skaffe flere frivillige. Mona lige et opslag på facebook , prikke til folk, samt sig det højt til løbetræning.

5:    Profilforening
Mona har sendt en mail rundt fra DGI ang. at gå i samarbejde med DGI i forhold til profilforening. Samarbejdet har mange fordele f.eks. sparring i forhold til træning og gøre os bevidst om hvad det er vi gerne vil fremad rettet.
Mona kontakter DGI med henblik på et videre samarbejde, mail rundt når hun ved noget nærmere.

6:   EVT.
Sus har 2 nøgler til Prøvenhallen, Mona og Sus har en nøgle hver.
Mona har nøglerne til garagen i Karensgade, Bo og Sus fik en hver og der udover har Mona en.

Næste bestyrelsesmøde er d. 3. september hos Sus kl. 19.30

Ref. Line Juul Faxø