Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 13. november 2013 hos Siff

Til stede: Dennis, Bo, Siff, Lenette og Mona (referent).

1 – Godkendelse af referat
Godkendt uden bemærkninger.

2 – Økonomi og medlemstal
Vi har i øjeblikket ca. 95 medlemmer – hvilket ikke helt svarer til det fremmøde, vi ser på ”løbedagene”, men alle har betalt kontingent.

Indestående i banken er ca. 79.000 kr. – hvorfra skal trækkes de penge, vi skylder Natteravnene og Enghave Volley for deres deltagelse på IronMan-depotet (ca. 8.000 kr.) og knap 3.000 kr. til julefrokosten. Desuden er der endnu ikke kommet regning for torsdagstræningen. Men vi mangler ikke penge!

3 – Tilrettelæggelse af træning for første halvår 2014
Vi vil bede medlemmerne om hjælp til et ”trænerudvalg” i en mail kort efter mødet – interesserede skal henvende sig til Dennis inden den 26. november.

Der var enighed om, at træningen skal tilrettelægges med udgangspunkt i det der kører nu – idet der vurderes at være tilfredshed med det … incl. torsdagstræningen.

4 – Aktiviteter – gennemførte og kommende
23. oktober – aftenåbent hos Intersport: Der kom 20-25 medlemmer – som alle var meget tilfredse, og det samme var Jonas hos Intersport.

28. oktober – foredrag om kost og idræt: Måtte aflyses pga. stormen. Vi vurderer ikke at det giver mening at gennemføre det på denne side af nytår (julen nærmer sig) – og i starten af 2014 er der ganske simpelt ingen fra bestyrelsen, der har mulighed for at stå for det. Arrangementet vil derfor blive overført til den nye bestyrelse.

30. november – julefrokost: Vi sender en rykker med mail.

12. april 2014 – Valbyløbet: Bo har søgt politiet om tilladelse, og planlægger møde med Lenette mhp. fuldt overblik over opgaverne. Herefter vil han indkalde hjælp til de forskellige ansvarsområder.

5 – Årets Valbyløber
Vi har fået et forslag om at indføre kåringen af ”Årets Valbyløber” i forbindelse med hver generalforsamling. Det vil vi gerne – Mona udarbejder forslag til kriterier for tildeling og sender rundt … mhp. ”mailbeslutning” inden jul. Herefter indkaldes kandidater, som medlemmerne kan indstille – og indstillinger skal være bestyrelsen i hænde forud for bestyrelsesmødet i februar.

Årets Valbyløber vil blive præmieret med et diplom + et par flasker vin.

6 – Generalforsamling 2014
Dato bliver den 26. februar – Mona booker lokale i Valby Kulturhus (er sket). Start 17.30 – mad kl. 19.00.

Bo, Mona og Lenette er på valg. Bo genopstiller – Mona gør ikke, og Lenette betaler ikke kontingent 1. januar – dvs. hun udtræder som medlem, og genopstiller derfor heller ikke. Siff er indtrådt i Susanne Stjernstrøms valgperiode, men ønsker alligevel at udtræde i 2014.

Det betyder, at der skal vælges mindst 3 nye bestyrelsesmedlemmer (+ genvalg af Bo). Dertil kommer, at vi p.t. ikke har nogen suppleanter.

Vi sender mail til medlemmerne nu og forklarer situationen. Interesserede kan derefter henvende sig til os alle for at høre, hvad bestyrelsesarbejdet indebærer. På den måde håber vi at have tilstrækkeligt mange interesserede inden vi når den 26. februar … og dermed at ingen skal have armen vredet om på dagen – eller endnu værre: At der ikke kan vælges en bestyrelse.

7 – Næste møde
Afholdes 5. februar kl. 18.00 hos Bo.

8 – Eventuelt
Vi mangler stadig en webmaster. Besluttede at eftersøge én blandt medlemmerne i den mail, der alligevel skal sendes.

//Mona Svan – 16. november 2013.