Til Stede: Siff, Lenette, Mona, Dennis og Bo (referent)

Fraværende: Ingen.

1. Godkendelse af seneste referat:
Ingen kommentarer.

2. Opsamling på seneste måneds begivenheder:
Der var en heftig debat om de seneste begivenheder i klubben og de mails fra
medlemmerne, som det havde afstedkommet. Debatten mundede ud i at bestyrelsen fra nu af tog det standpunkt, at vi vil se fremad og bruge kræfterne her.

3. Træning efterår 2013
Der har været afholdt trænermøde i uge 25 med fint fremmøde, der resulterede i at følgende plan (detaljer lægges på hjemmesiden) blev lagt, incl. trænere, plus at der er reserver, der kan dække afbud.

Tirsdag:
Begyndertræning
Diverse hold fra 6.30 pr. km til 4.45 pr. km
Torsdag:
Klubtræning (for alle)
Bestående af opvarmningsøvelser, interval- og fart træning og styrkeøvelser.
Lørdag:
Diverse hold som tirsdag – dog ikke begyndertræning med trænere (men begynderne opfordres til at gå sammen og træne)

(Trænerne skiftes til at tage et 5km. hold )

Der vil typisk være mest fokus på holdene, der træner til halv- og hel maraton

Dennis og Lenette kommer med forslag til ”trænerjakker”, på næste møde.

Hjemmeside:
Dennis kunne oplyse , at klubben ejer domænet ”Valbyloeberne.dk” og at han venter på, at få det overdraget incl. koder fra Niels. I princippet har vi fået koderne fra Susanne S, så der kan arbejdes på siden.

Det blev besluttet, at klubben vil bruge op kr. 5000 på at forny hjemmesiden, så den bliver mere spændende og får flere faciliteter.

Det blev også vedtaget at klubben overtager 3 domæner fra Henning, som er oprettet med navne, der ligger meget tæt op af ”Valbyloeberne.dk”. Udgiften vil være ca. 180 kr/år.

Siff opretter bestyrelsen som gruppe i Dropbox, hvilket vil gøre kommunikationen lettere imellem bestyrelsesmedlemmerne.

Økonomi og medlemstal:
Mona kunne opløse at formalia vedr. den kasserers adgang til klubbens økonomiske midler var lige ved, at falde på plads.

Klubben har pt. Ca. 80 medlemmer.

Det overvejes at ”købe” en professionel træner til at køre træningen om torsdagen.

Tanker om efteråret 2013:
Følgende events tænkes gennemført hen over efteråret:

1. Kick off møde for trænerer på begynderhold d.2013.09.03. evt. med indlæg fra KLINIK og torsdagstræneren.

2. DAF foredrag, afholdes primo november.

3. Julefrokost.

4. Planlægning af Kick off møde for foråret 2014.
Eventuelt – herunder næste mødedato:
Næste møde:

Afholdes d.2013.08.13 kl.1930 hos Dennis på adressen, Engdals Allé 9.

Evt.

Valbyløbernes rabatordning hos Sports Master i Spinderiet er fortsat gældende på trods af at nogle medlemmer har oplevet, ikke at kunne få rabatten. Disse medlemmer kan ved fremvisning af kvittering, få den berettigede rabat efterfølgende.
Lenette har tidligere overvejet, at melde sig ud af vores løbeklub, da hun grundet skade, ikke har kunnet deltage i løbetræningen. Men har nu besluttet at starte op på det nye begynderhold. Lenette fortsætter derfor også sit arbejde i bestyrelse tiden ud til næste gang, at hun er på valg..

Siff lukker Facebook siden, ”På vej med Valbyløberne”, da den ikke bliver brugt særlig meget.

Der holdes møde om organiseringen af klubbens deltagelse i Copenhagen Challenge i uge 27.