Delvis genåbning fra 2.6.2020

Nyhedsbrev Maj 2020

Kære Valbyløber Valby 25.05.2020
Sammen med den generelle genåbning af samfundet bliver der også åbnet op for fritidsaktiviteter. Efter myndighedernes udmelding d. 10. maj begyndte trænergruppen at få et overblik over trænerressourcerne og diskuterer mulige scenarier for opstart af løbeaktiviteterne i Valbyløberne. Alle trænere har givet tilbagemelding på hvad de kan bidrage med i den kommende tid. Dvs. hvilke dage, tempi, generelle ønsker, distance osv.

Bestyrelse havde ligeledes et møde hvor myndighedernes retningslinjer blev gennemgået og der også blev diskuterede mulige scenarier for opstart, samt muligheder for at fortsætte med planlagte løbeaktiviteter hen over sommeren. Retningslinjer og anbefalinger ændres løbende og derfor vil der også med tiden opstå nye muligheder for træning sammen eller i værste fald begrænsninger.
D.d. er Danmarks Idræts Forbund og Sundhedsstyrelsens krav til afvikling af udendørs idrætsaktiviteter uden kropskontakt stadig at:
 Vi ikke samles flere end 10 personer og
 Vi holder en afstand på 1 meter til hinanden og andre vi møder på vores løbeture.
 At man er særlig opmærksom på håndhygiejne. Host og nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde
 At man holder sig hjemme, hvis man har symptomer som fx feber, muskelømhed og hoste

Mulige scenarier for opstart af løbeaktiviteter i Valbyløberne.
I bestyrelse og trænergruppen har der været drøftet ’Forskudt-træning-scenariet’ hvor holdene træner på forskellige tidspunkter og ’Afstands-scenariet’ hvor vi mødes forskellige steder. Der er også drøftet muligheden for at flytte træningen til ’ydertidspunkter’, hvor der er færre mennesker på stier og fortove. Ligesom der har været overvejelser om muligheden for at flytte mødested til anden lokalitet, for at starte løbetræningen i mindre befolket område. ’Afventnings-scenariet’ giver næsten sig selv. At vi afventer næste åbningsfase 8. juni, hvor der er udsigt til at forsamlingsforbuddet bliver hævet til 30-50 personer og vi dermed ikke er så sårbare for at overtræde dette.
Trænergruppen har diskuteret de mulige løbe-scenarier og er kommet frem til følgende opstartsformat.

Opstart på løbetræning i Valbyløberne vil derfor ske fra tirsdag d. 2. juni.
Tirsdagstræningen kl. 17.30 er den ugentlige træning der bliver prioriteret fra trænerholdet. Det vil dog ikke være en ’normal’ Valbyløber-træning men en nødløsning. Dvs. trænerne møder ikke op i trænerjakke og der vil ikke være fælles velkomst og opvarmning. Hver gruppe vil dog starte med statiske opvarmningsøvelser og alle ture starter i roligt tempo som opvarmning.

Som udgangspunkt vil det være følgende 5 hold der starter op.
Hold og trænere Tempo og km Mødested
1.Hold A Slow Fox v/Anette ca. 4 km I tempo 7 – 7.30 A – Pladsen foran Prøvehallen
2.Hold B v/Mette & Nikoline Op til 7 km i tempo 6.15 – 6.45 B – Pladsen foran Prøvehallen
3.Hold C v/Jeanette & Per Op til 7 km i tempo 6.15 – 6.45 C – Pladsen foran Prøvehallen
4.Hold D v/Janne & Bibi Interval, bakketræning,tempoture og en 10 km

D – Pladsen foran Prøvehallen

5. Hold E v/Michael og Sophine Op til 10 km, intervaller mv. i tempo 5.30 – 5.00 E – Mødes på pladsen ved Langgade station

OBS!!! TILMELDING ER NØDVENDIG OG ET KRAV!!!
Senest søndag kl. 20.00 vil der være opslag på Valbyløbernes Facebookside med tilmelding. Derefter er der mulighed for at tilmelde max. 9 løbere til hvert hold. Tilmelding sker ved at man tilmelder sig det det hold, man vil løbe på senest mandag kl. 20.00. Ved manglende fremmøde går pladsen til spilde, så tilmelding skal gerne ske med omtanke og respekt for de andre Valbyløbere.
Det er nødvendigt med tilmelding og vigtigt at kun de tilmeldte løbere møder op, så vi undgår at overtræde forsamlingsforbuddet og få personlige bødeforlæg.

Torsdagstræningen med Arré kl. 18.00 i Søndermarken: Arré glæder sig til at starte op igen med torsdagstræningen i Søndermarken – det er også med tilmeldingsprocedure. Indtil videre og for en sikkerhed skyld, benytter Arre ́ ikke redskaber i træningen. Vi er glade for at Arre ́ også vil tilbyde træning
det meste af sommeren, med undtagelse af uge 32-33-34.
Lørdagstræning kl. 9.00. Vil fortsat være selvtræning, men med mulighed for at aftale fælles ture løberne imellem ved tirsdagstræningen.

Kommende aktiviteter i Valbyløberne.

Etape København.
Som tidligere annonceret bliver der ikke den sædvanlige Etape København d. 15. -19. juni. Men fordi Valbyløberne havde meldt sig som frivillige hjælpere til arrangementet kan alle Valbyløbere medlemmer deltage gratis i det virtuelle Etape København ved at bruge det udsendte tilmeldingslink og kode.

Jubilæumsfest
Vi fastholder indtil videre d. 22. august som dato for årets sommerfest, der også er Valbyløbernes 10 års jubilæumsfest. Så husk at sætte kryds i kalenderen og ikke gemme danseskoene helt væk.

Jubilæums-weekend

Vi fastholder også den planlagte weekend-tur til Faxe d. 5.-6. september. Her vil der være forskellige løbe- og kultur tilbud. Nærmere program og tilmelding vil komme på hjemmesiden men sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Vi glæder os til at se mindre grupper af friske Valbyløbere igen og stadig på afstand.

Venlig hilsen

Trænergruppen og Bestyrelsen