Mandag 4. november hos Ann. Tilstede: Christian, Kirsten, Elisabeth, Anders, Ann.Afbud fra Pia, referent Anders

DAGSORDEN

  1. Siden sidst v. alle, herunder Valby Kulturdage, Sæsonstart, CPH Half, Yoga, LØBEREN arr., Møn, medlemshenvendelser og invitationer til samarbejde

2.       Medlemsstatus og økonomi v. Elisabeth

3.       Nyt fra trænerne/træningen, herunder status uddannelse og videre forløb v. Ann & Christian

4.       Hjemmeside + medlemsinfo v. Anders & Elisabeth

5.       Etape KBH evaluering + videre forløb v. Christian & Kirsten

6.       DGI netværksaften m. fremtidige aktiviteter v. Ann & Kirsten

7.       Julefest d. 30/11 v. alle

8.       Juleafslutning tirsdag d. 17/12 + træning jul/nytår v. alle

9.       Generalforsamling 2020 v. alle

10.   Jubilæum 2020 v. Kirsten

11.   Eventuelt  + næste møder v. alle

AD. 1: SIDEN SIDST

Valby Kulturdage: Vi deltager igen næste år med nye foldere for at synliggøre klubben.

Sæsonstarten: I det store og hele OK

CPH Half: Mange deltog i fælleskørsel og efterfølgende cafebesøg.

Yoga-kursus: Stor succes, bør gentages hvis vi kan låne lokalet igen. Elisabeth undersøger om alle udgifter er betalt.  

LØBEREN-ARR : Det fungerede ikke optimalt og skal gøres bedre.

Møn: Vellykket tur.

Medlemshenvendelser: Vores privatlivspolitik skal opdateres. Et ønske om et foredrag om extreme running vil koste ca. 8000 kr, så John opfordres til at skaffe flere oplysninger.

AD. 2: MEDLEMSSTATUS OG ØKONOMI

Intet nyt, 105 medlemmer. Ikke-betalte udmeldt.

AD. 3: NYT FRA TRÆNERNE/TRÆNINGEN

Vellykket trænerkursus med god instruktør og mange engagerede, nye trænere. De mødes til evalueringsmøde 26/11 og efter fællestræningen 3/12.  Fotos af de nye trænere skal på hjemmesiden sammen med træningsplanerne.

Næste års træning har følgende fokuspunkter: Hannover-løbet i april og CPH-Half i september. Run-for-fun træner desuden til Royal Run 1.6.

AD. 4: HJEMMESIDE OG MEDLEMSINFO

Hjemmesiden skal gøres mere levende med brug af skiftende fotos. Også info om flere begivenheder i 2020.

Info til nye medlemmer skal revideres.

AD. 5: ETAPE KBH- EVALUERING

Vi stiller igen med hjælpere to dage (ma 15 og to 18.juni)

AD. 6: DGI- NETVÆRKSAFTEN OG FREMTIDIGE AKTIVITETER

Erik, Kirsten og Ann har deltaget i erfaringsudvekslingsmøde med 21 andre løbeklubber og –fællesskaber. Bl.a. bør vi overveje en form af aflønning/anerkendelse af trænerne samt alternative walk-tilbud til skadede løbere.

AD. 7: JULEFEST

Johnny har skaffet egnet lokale i Værkstedsvej 4 lørdag 30. nov ,booker mad og sørger for drikkevarer. Pris 350 ekskl. tilskud fra klubben. 

Tilmeldingsfrist 23.11. Festen slutter kl. 02. Janne opfordres til at sørge for musikken.

Ann skriver en invitation til medlemmerne, der opfordres til at gå ind i festudvalget. .

AD 8: JULEAFSLUTNING

Julegløgg ti 17/12 efter træning, arrangeres af Elisabeth og Christian.

Træning jule- og nytårsaftensdag beskrives nærmere i julebrev.

AD. 9: GENERALFORSAMLINGEN 2020

Mandag 16.marts i Kulturhuset, men skal først tjekkes af Kirsten.

AD.10: JUBILÆUM 2020-

Tilbud om T-shirt til medlemmerne undersøges. Tur 5-6.sept til Fakse, hvor der er booket overnatning til 25 på vandrerhjemmet.  

Jubi-fest evt. 22. 8..

AD. 11: EVT

Enighed om ikke at deltage med hjælpere til Ironman 16.8. 2020.

Arre skal have trænerjakke

Næste møde:18.dec. hos Christian med yoga-kursus og andre aktiviteter i første kvartal 2020 på dagsordenen.-

.