Torsdag d. 25. juni kl. 19.00 hos Christian, Blankavej 26, 2.tv.

Afbud: Anders. Referent: Pia

Dagsorden

 1. Status på ’nødtræning’. Plan for sommertræning og gen-etablering af almindelig Valbyløber træning.
 2. Kommende planlagte Valbyløber aktiviteter:
 • God sommer 30. juni i Søndermarken eller Spnderiet
 • Opstart 11. august
 • Sommerfest 22. august
 • Generalforsamling 31. august
 • Jubilums T-shirt
 • Faxe-turen

3. Budget- status og ændringer v. Elisabeth

4. Nyheds-sommerbrev

5. Hjemmesiden v. alle

6. Eventuelt – herunder næste møde

Ad.1. Status på ’nødtræning’.

Trænerudvalget er blevet spurgt til ’sommerkapaciteten’ og hvor vidt det er muligt at lave plan for sommertræning. Trænergruppen vil gerne byde ind med ad hoc tilbud men har ikke trænerkræfter nok til planlagt træning i sommerperioden.  Der vil løbende komme opslag på klubbens facebookside med løbe-tilbud fra de respektive trænere.

Gen-etablering af almindelig Valbyløber træning. Vi forventer at kunne starte op fælles 11. august med ’almindelig’ Valbyløbertræning. Der skal i trænergruppen laves plan for efteråret med opvarmning og tre hold Slow fox, Run for Fun samt hold fællesskabet, som kan være klar til 11. august.

Ad. 2. Kommende planlagte Valbyløber aktiviteter.

 1. God sommer 30. juni i Søndermarken eller Spinderiet. Christian sørger for indkøb af øl og vand, samt at det bliver lagt på køl. Pia og Christian sørger for opsætning mm. Christian ønsker god sommer.
 2. Opstart 11. august. Anders må gerne annoncere at Valbyløberne starter op 11. august og der er plads til nye medlemmer. Efterårets træningsprogram vil blive meldt ud i forbindelse med sæsonopstart.
 3. Sommerfest 22. august kl. 18-02.00. Bestyrelsen valgte menu. (Tapas, oksestrip og kylling, timian og røsti, grøn salat med årstiden og tomatsalat, bearnaise og svampe, pandekage med is og bærcoulis.) Pia og Christian tjekker lokaler og aftale omkring forplejning, bordopdækning og rengøring. Pia laver forslag til invitation. Pris 400kr som betales via hjemmesiden/forening-let. Der skal være note om tilbagemelding hvis man har særlige kosthensyn. S.U. senest 15. august.
 4. Generalforsamling 31. august. Kirsten booker lokale i Valby Kulturhus. Indkaldelse samt forslag til vedtægtsændringer med mulighed for virtuel generalforsamling.  
 5. Jubilæums T-shirt. Kirsten Valbyløber Logo på ryggen og 10 års ’mærke’ på brystet. Kirsten spørger til pris på T-shirt (rød craft). Pia får lavet udkast til jubilæumslogo.
 6. Faxe- turen. Kirsten undersøger mulighed for træner til bakketræning om formiddagen derefter frokost og spas. Kaffe og sen eftermiddags Yoga. Middag og hygge. Morgenmad søndag og kulturindslag med sandwich to go. Kirsten laver udkast til program.  

Ad.3. Budget status og ændringer.

Udgifter til Arre sommertræning stemmer med budget.  Budget og regnskab er sendt ud i forbindelse med indkaldelse til generalforsamling og ændres ikke. Der vil ikke være de planlagte indtægter det kommende år da alle arrangementer p.t. er aflyst pga. covid-19. 

Ad.4. Nyheds-sommer-brev.

Nyhedsbrev godkendes af bestyrelsen og bliver efterfølgende sendt ud.

Ad.5. Hjemmesiden.

Sæsonstart 11. august skal annonceres på hjemmesiden. Elisabeth sørger for at link til tilmelding til jubilæums-sommer-fest sættes op.  

Ad.6. Eventuelt.

Da der ikke er udsigt til fokusløb, er det oplagt at der arbejdes på en Vabyløber-5-10-half hvis/når Cph Half aflyses.

Næste bestyrelsesmøde onsdag d. 12. august hos Christian og 26. august bestyrelsesopdatering inden generalforsamling.