Mandag d. 24.februar hos Christian, Blankavej 26.2.tv.

DAGSORDEN

1.                        Godkendelse af referat fra sidst v. alle

2.                        Opfølgning på opgaver v. alle (arr. med Christina Extreme, jubilæumsfesten)

3.                        Generalforsamlingen

4.                        Regnskab og budget (godkendelse, sociale arrangementer, Hannover-turen).

5.                        Nyt fra træner-teamet

6.                        Eventuelt

7.                        Næste møde   

AD.1: GODKENDELSE AF REFERAT

Referatet fra sidste møde blev godkendt efter en enkelt rettelse

AD 2: OPFØLGNING PÅ OPGAVER

Arrangementet med Christina Extreme: P.t. ca. 50 tilmeldte. Ann repræsenterer bestyrelsen og får koden af Kirsten.

Jubilæumsfesten: Christian kontakter Johnny med henblik på et tilbud fra BK Frem´s kantine.

AD. 3: GENERALFORSAMLINGEN

Bestyrelsen møder kl. 17.30.

Indkaldelse: Pia forfatter og udsender indkaldelsen til medlemmerne incl. regnskab og budget i løbet af weekenden. Beretningen fremlægges mundtligt på generalforsamlingen.

Kandidater til ledige poster: Opgaven som referent, ordstyrer m.m. er fordelt. Der blev foreslået en række kandidater til de ledige pladser i bestyrelsen, som Christian vil kontakte. Sammen med Pia sørger han for indkøb af gaver til de afgående samt dirigenten og referenten.

Traktement: Pia meddeler Cafe Incita antallet af smørrebrød og drikkevarer, når tilmeldingsfristen er udløbet.

Årets Valbyløber: Christian orienterer juryen om deres opgaver og sørger for gavekort til vinderen.

AD.4: REGNSKAB OG BUDGET

Regnskabet blev fremlagt og godkendt ligesom budgettet for næste år.

AD 5: NYT FRA TRÆNER-TEAMET

Trænerne har været samlet til et godt og konstruktivt møde. Man ønsker at få ”trænerjakker” til flere årstider.

AD. 6: EVENTUELT

Tidligere medlemmer af klubben må gerne deltage i jubilæumsfesten, men til fuld pris eksk. tilskud fra klubben.

Spørgsmålet om et evt. sponsorat samt om evt. udskiftning af leverandør udskudt til kommende bestyrelse.

AD.7: NÆSTE MØDE

Om nødvendigt hos Christian 10.marts kl. 19.00