Onsdag 21. august hos Anders. Tilstede: Christian, Kirsten, Elisabeth, Anders, Ann, Pia. Afbud: Gittemay. Referent: Ann

Dagsorden

  1. Sommerhygge med lidt  mad
  2. Bestyrelsens sammensætning og fremtidige opgaver v. Kirsten
  3. Siden sidste referat med div. opgaver ved alle
  4. Siden sidst v. alle.. herunder Etape KBH, sommerfest, sommerafslutning, Ironman-
  5. Medlem status, herunder økonomi v. Elisabeth
  6. Nyt fra trænerudvalget, herunder kommende kurser/foreningspulje v. Christian & Kirsten
  7. Jubilæum 2020 – hvordan v. alle  – herunder kan vi søge penge?:   https://www.valbylokaludvalg.kk.dk/soeg-penge/#lokalpuljen
  8. Nyt om hjemmesiden v. Anders – herunder forslag om kursus https://www.teknologisk.dk/kurser/wordpress-grundlaeggende/k87850?gclid=CjwKCAjwxrzoBRBBEiwAbtX1n7_WS9rdpPn-Ro2_hINdGnozKQYUsUI6feMyzs7SNpAcsYi3umYFJBoC0zIQAvD_BwE
  9. Efterårets aktiviteter v. alle… herunder Valby Kulturdage, sæsonstart, CPH Half, Yoga, Møn, LØBEREN
  10. Eventuelt + næste møde

Ad 2: Bestyrelsens sammensætning

Gittemay ønsker at udtræde af bestyrelsen – Ann overtager plads i bestyrelsen

Ad 3: Siden sidste referat

Anders og Ann deler flyers ud til Kulturdage

LØBEREN kommer på besøg med efterårs-/vinterkollektion d. 17/9 før og efter kl. 17 – 19. Betaling Ca. 1/10 lev.  Ca. Uge 41 (8/10)

Nye løb efter sommerferien: Løb uden ur (“Nøgenløb”) start 2020

Ad 4: Siden sidst

Frb. Stafet ved Damhussøen 22 Valbyløbere deltog

Etape KBH: Har vi fået penge?  Elisabeth tjekker(12.940)

Super vellykket arrangement – skal vi gentage? Vi tager 2020 med.

Sommerfest – 28.betalende, 26 deltog

Sommerafslutning for super godt – vi gentager næste år.

Ironman – vi har fået 9.000 kr. Gentager vi 2020? Samme type opgave – Ja tak

Ad 5: Medlemsstatus

30 medlemmer i restance, rykket dags dato.

Ad 6: Nyt fra trænerudvalget

Trænerdage x 3 planlagt – vi planlægger trænerjakke til trænere

Ad 7: Jubilæum 2020

Jubilæumsbluse, 100 stk.  Sommeren 2020. Kirsten undersøger.

Jubilæet er kun for klubbens medlemmer. Vi skal holde en fest. Evt.  Kokkeskolen – Gallamiddag. Evt.  29/8.

Hvis vi skal have penge fra Lokaludvalget skal vi lave noget aktivt. Vi dropper det.

Julefrokost 30/11 Gl. valbyhal – Pia undersøger ca. 30 Pers.

Evt. Træningsweekend 5-6/9-20 i Faxe. Kirsten undersøger.

Ad 8: Nyt om hjemmesiden

Undervisning?  Ja / nej – der er ikke behov nu.

Ad 9: Efterårsaktiviteter

Sæsonstart 3/9 –  velkommen af formanden.

Præsentation af de forskellige Hold af trænerne (inkl.  Arre)

CPH Half – 20 tilmeldte Valbyløbere – fælleskørsel og Spot. Christian arrangerer.

Vi melder deltagere til puljen der kan deltage i DM.

Yoga for løbere 5/10 fra Kl. 9-11, reminder på hjemmeside Løb på Møn 26/10 – Reminder på hjemmeside

Ad 10: Næste møder

19/9 hos Ann kl. 19

6/11 hos Pia kl. 18.30 til mad

18/12 Gløgg hos Christian kl. 19